Budoucí prvňáčci

Poprvé jako ve škole

Zdeněk Havlík, 21. 05. 2017, 08:50

Skolacek-2017-01Ve čtvrtek 11. května 2017 za námi přišli na návštěvu budoucí prvňáčci, aby si zkusili, jaké to je usednout do školních lavic a celou jednu vyučovací hodinu si hrát a povídat ve třídě s paní učitelkou. Děti si s námi vyprávěly o jaru, změnách v přírodě, mláďatech hospodářských zvířátek, zahrály si hry a poslechly veselou pohádku. Nezapomněli jsme ani počítat, porovnávat, kreslit nebo skládat z písmenek první slovíčka.

Domů si budoucí školáčci odnášeli malé dárečky, které si sami vyrobili, a něco sladkého za odměnu na závěr. Myslím, že podle toho, co všechno už dnes umí, mohu říci, že budeme mít báječné prvňáčky. Na příští setkání, tentokrát s rodiči na informativní schůzce, se těší

Mgr. Marie Budíková

Skolacek-2017-02Skolacek-2017-03Skolacek-2017-04Skolacek-2017-05

 

Pohádkové odpoledne s budoucími prvňáčky

Zdeněk Havlík, 18. 03. 2017, 19:19

Zapis-nanecisto-2017-02Uběhl další školní rok, z našich prvňáčků se stali ostřílení školáci a my už se zase těšíme na ty nejmladší - budoucí žáčky prvních tříd. Zápis se blíží každým dnem, a aby se k němu šlo dětem i rodičům s radostí a bez obav, připravili jsme si pro ně ve čtvrtek 9. března 2017 malou ochutnávku toho, co je při něm čeká.

Děti měly možnost na mnoha stanovištích plnit úkoly z prostorové orientace, ze znalostí svého těla, z matematických představ, určovaly barvy, tvary a trénovaly správné držení tužky a také si vyzkoušely práci s hravými interaktivními tabulemi. Věnovaly se jim všechny paní učitelky prvního stupně i paní zástupkyně ředitele školy.

Ale kdo jim jistě utkvěl v paměti nejvíc, byly určitě postavičky Ferdy Mravence a jeho kamarádů v nadživotní velikosti v kostýmech žáků 9.B, kteří je školou provázeli a velice hezky tím dotvářeli atmosféru celého odpoledne. Už dnes se na jejich návštěvu z říše pohádek těšíme při opravdovém dubnovém zápisu do 1. třídy. Velká účast potvrdila, že rodičům záleží na úspěchu tohoto pro děti velkého dne, a jistě mi dají za pravdu, že jejich děti jsou skutečně moc šikovné. Věřím, že zápis pro ně bude hezkou vzpomínkou na první školní úspěch.

Na všechny budoucí berušky a Ferdy se už moc těší paní učitelky budoucích prvních tříd

Mgr. Marie Budíková a Mgr. Viera Buchtová

Zapis-nanecisto-2017-03Zapis-nanecisto-2017-04Zapis-nanecisto-2017-05Zapis-nanecisto-2017-06

Posezení u kávy a čaje

Zdeněk Havlík, 04. 03. 2017, 09:42

Posezeni-2017-02Ve čtvrtek 16. února 2017 poprvé přivítaly budoucí prvňáčky a jejich rodiče paní učitelky prvního stupně naší školy s bohatým programem a následným posezením u kávy a čaje. Program zahájila paní zástupkyně Mgr. Hana Knapčoková. Poté si rodiče mohli zažít atmosféru hravých hodin angličtiny, matematiky a českého jazyka. Ukázky jim zprostředkovali naši stávající prvňáčci a protože se všem moc líbili, zaslouží si velké poděkování a pochvalu.

Zatím si paní učitelky prvních tříd vzaly na starosti budoucí prvňáčky. Společně se představili, naučili se písničku o berušce, vyzkoušeli držení a vedení tužky při hledání cesty bludištěm nebo spočítali beruškám puntíky a našli je nahoře, dole nebo vlevo a vpravo. Za odměnu nechyběla malá sladkost a obrázek Ferdy Mravence, který naše společné hraní provázel i prostřednictvím povedených ilustrací žáků paní učitelky Jitky Matouškové. Závěrem jsme se všichni sešli u příjemného pohoštění a mohli si neformálně pohovořit a odpovědět na otázky rodičů.

Děkujeme paním učitelkám prvních tříd za program, pomocnicím při servírování pohoštění z pátého ročníku a především rodičům a budoucím prvňáčkům za milou návštěvu. Budeme se těšit již brzo při dalším setkání - Zápisu na nečisto.

Mgr. Marie Budíková, Mgr. Viera Buchtová

Posezeni-2017-03Posezeni-2017-04

Než půjdeme do školy

Zdeněk Havlík, 15. 01. 2017, 11:09

Skolacek-2015-16-01Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

každým dnem se přibližuje chvíle, kdy přijdete poprvé společně navštívit základní školu. Děti s očekáváním nových zážitků a kamarádů, rodiče možná s mírnou obavou, zda se dětem bude ve škole líbit, na co všechno mají připravit děti pro zápis a posléze i pro vstup do první třídy.

A protože víme, že nástup dětí do školy je obdobím plným otázek a očekávání, připravily si paní učitelky prvního stupně ještě před zápisem akce, které by měly přinést do tohoto období více informací pro rodiče a zároveň podpořit děti v jejich přípravě na zápis.

Další dvě společná setkání, při kterých si už děti zahrají na školáky a rodičům bychom rádi předali podrobnější informace k organizaci školního roku, se uskuteční po zápise do prvních tříd. Setkání vždy proběhnou v budově přístavby na Tyršově ulici č. 321. Termíny a názvy všech akcí naleznete na internetových stránkách naší školy a plakáty s pozvánkou vždy včas najdete také ve Vaší mateřské škole.

A aby se děti měly na co těšit, už teď můžeme slíbit, že letošními setkáními nás provedou postavičky Ferdy Mravence, Berušky a jejich kamarádů z knížek Ondřeje Sekory. Už teď se na Vás, milí budoucí prvňáčci, moc těší Vaše paní učitelky

 Mgr. Viera Buchtová a Mgr. Marie Budíková

 

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

6.-10. února 2017 - Dny otevřených dveří

Zájemci si mohou prohlédnout prostory a vybavení tříd. V tyto dny je možno zhlédnout výuku v 1.–3. ročníku v těchto termínech:

 • 1. ročník – pondělí 6. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin
 • 2. ročník – úterý 7. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin
 • 3. ročník – čtvrtek 9. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin

16. února 2017 - Posezení u kávy a čaje

 • seznámení s přístavbou naší školy
 • ukázky výuky a metod práce v prvních třídách

9. března 2017 - Zápis nanečisto

 • seznámení s prostředím přístavby naší školy
 • možnost vyzkoušet si různé dovednosti budoucích prvňáčků

6. dubna 2017 - Zápis do 1. tříd

11. května 2017 - Školáček s Ferdou Mravencem

8. června 2017 - Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Školáček

Zdeněk Havlík, 24. 03. 2016, 10:04

Skolacek-2015-16-01aVe čtvrtek 17. března 2016 se uskutečnilo další setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů na přístavbě naší školy. Program probíhal ve dvou třídách a byl zaměřen na velikonoční tématiku. Děti se naučily říkanky, procvičily si barvy a geometrické tvary na interaktivní tabuli. Nezapomnělo se ani na nácvik správného držení tužky a uvolňovací cvičení ruky.

Ve druhé části se do práce zapojili i rodiče. Společně s dětmi si vyrobili z kelímku malého zajíčka a zaseli si do něj jarní osení. Čas rychle plynul a práce šla všem hezky od ruky.

Věříme, že si děti odnášely domů nejen velikonoční květináček, omalovánky a malou sladkost, ale i příjemný pocit z celého odpoledne. Těšíme se na další společné červnové setkání...

Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

Skolacek-2015-16-02Skolacek-2015-16-03Skolacek-2015-16-04Skolacek-2015-16-05

U zápisu s motýlky

Zdeněk Havlík, 08. 02. 2016, 19:23

Zapis-2016-01 kopieLetošní zima je na sníh skoupá, ale ve čtvrtek odpoledne 4. února 2016 nám nadělila pořádnou chumelenici. Byli jsme velmi potěšeni, že ani nepřízeň vrtkavého počasí neodradila rodiče od cesty k nám na přístavbu a v hojném počtu dorazili se svými předškoláky na zápis do 1. tříd.

Téměř všichni již znali prostředí školy z minulých akcí a to přispělo ke klidnému průběhu celého zápisu. Děti bez problémů komunikovaly se svými budoucími učitelkami, plnily zadané úkoly a byly přitom velmi šikovné a zvídavé. Mnohé z nich by chtěly jít do školy dříve než v září, jak moc se už těší. Za své předvedené výkony si děti odnášely pamětní list, perníkového motýlka a další drobnosti. Že tento den naplno prožívají i rodiče, bylo vidět z jejich tváří - chvilka nervozity, napětí, radosti, hrdosti nad odpověďmi jejich ratolestí a mnohdy i dojetí, které tyto chvíle přinášejí.

Moc děkujeme všem, kteří za námi přišli, a už teď se těšíme na 17. března, kdy proběhne další společné setkání dětí a učitelek budoucích prvních tříd. Tentokrát společně přivítáme jaro...

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016-2017 je k dispozici ZDE.

Mgr. Markéta Ondráčková, Mg. Pavla Sedláková

Zapis-2016-02Zapis-2016-03Zapis-2016-04Zapis-2016-05

 

 

 

 

Kompletní fotogaleri ze zápisu dětí do 1. tříd si můžete prohlédnout ZDE.

Zápis nanečisto

Zdeněk Havlík, 18. 01. 2016, 19:20

Zapis-nanecisto-2016-03Ve čtvrtek 14. ledna 2016 bylo na přístavbě naší školy živo i v odpoledních hodinách. Budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů přišli na zápis nanečisto, který pro ně připravily paní učitelky z prvního stupně.

Děti se vydaly plnit zábavné úkoly po celé škole. Průvodce jim dělali motýlci, kteří poletovali po chodbách. Pokud bylo potřeba, poradili jim a nasměrovali je správným směrem. Za splnění úkolu dětem „přistál" na jejich kytičce, kterou dostaly při příchodu, vždy jeden barevný motýlek.

Děti byly velmi šikovné, zvídavé, a tak si právem na konci svého snažení zasloužily sladkou odměnu. Úsměv a pohoda provázaly celé odpoledne a to bylo ze všeho nejdůležitější. Těšíme se na další setkání, které bude u zápisu do prvních tříd 4. února 2016.

Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

Zapis-nanecisto-2016-04Zapis-nanecisto-2016-05Zapis-nanecisto-2016-06Zapis-nanecisto-2016-07

Posezení u kávy a čaje

Zdeněk Havlík, 05. 12. 2015, 10:44

Kava-caj-2015-01Ve čtvrtek 27. listopadu 2015 se na přístavbě naší školy uskutečnila akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče s názvem Posezení u kávy a čaje. Na zahájení akce o půl čtvrté netrpělivě čekali také naši současní prvňáčci, kteří všem přítomným rodičům předvedli, co se za tři měsíce ve škole již naučili .A že toho nebylo málo - znají skoro všechna písmena, počítají, a dokonce se učí i anglicky.

Budoucí školáci si zatím vyzkoušeli, jaké to je být v opravdové škole. Seznámili se nejen s budovou školy a paními učitelkami, ale stihli si vyrobit i masku čertíka a společně si zatancovat a zazpívat u interaktivní tabule pořádnou čertovskou písničku. Děti byly tak šikovné, že se naučily i krátkou říkanku, kterou potom předvedly rodičům a sklidily první zasloužený potlesk. Na závěr se mohli rodiče u kávy a čaje zeptat na vše, co je zajímá v souvislosti se zahájením školní docházky jejich dítěte. Doufáme, že se všem u nás na návštěvě líbilo a že se opět setkáme 14. ledna 2016 u zápisu nanečisto. Moc se těšíme...

 Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

Kava-caj-2015-02Kava-caj-2015-03Kava-caj-2015-04Kava-caj-2015-05

Motýlí odpoledne

Zdeněk Havlík, 27. 10. 2015, 07:05

Motýli-2015-021. října 2015 se nás celkem deset holek s jedním klukem z 9.A a z 9.B zúčastnilo akce pro děti z 1. stupně a také pro budoucí školáky, která dostala název Motýlí odpoledne. Ještě dřív jsme si ale všichni ve výtvarné výchově vyrobili svoje křídla a tykadla. Když jsme se ve tři hodiny sešli u přístavby, bylo každému přiděleno stanoviště. U každého stanoviště děti plnily úkoly, za které byly po jejich splnění odměněny drobnou cenou. K úkolům patřil například slalom, poznávání barev, slalom na koloběžkách, házení míčků do klobouku a podobně.

Jako motýlci v čele s motýlem Emanuelem jsme sklidili úspěch a odpoledne jsme si moc užili. Myslíme si, že i dětem a jejich paním učitelkám se líbilo...

Daniela Novotná, 9.A

Tento projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Motýli-2015-03Motýli-2015-04Motýli-2015-05Motýli-2015-06

Než půjdeme do školy

Zdeněk Havlík, 30. 09. 2015, 07:15

Skolacek-2015-16-01Vážení rodiče,
také v letošním školním roce nabízíme budoucím prvňáčkům pestrý program přípravy pro úspěšné zvládnutí vstupu do školy. Během školního roku nás čeká několik společných setkání, při kterých se vaše děti seznámí s učitelkami budoucích prvních tříd - Mgr. Markétou Ondráčkovou a Mgr. Pavlou Sedlákovou, ale také s ostatními vyučujícími na 1. stupni naší školy. Setkání se uskuteční v budově přístavby na Tyršově ulici č. 321.

Podrobné informace o všech připravovaných akcích najdete na internetových stránkách naší školy nebo na plakátech v mateřských školách.

 

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

1. října 2015 - Motýlí odpoledne

 • setkání žáků 1.-5. tříd naší školy a budoucích prvňáčků

23.-27. listopadu 2015 - Týden otevřených dveří pro mateřské školy a veřejnost

26. listopadu 2015 - Posezení u kávy a čaje

 • seznámení s přístavbou naší školy
 • ukázky výuky a metod práce v prvních třídách

14. ledna 2016 - Zápis nanečisto

 • seznámení s prostředím přístavby naší školy
 • možnost vyzkoušet si různé dovednosti budoucích prvňáčků

4. února 2016 - Zápis do 1. tříd

17. března 2016 - Školáček

 • setkání budoucích prvňáčků s jejich učitelkami zaměřené na velikonoční tvoření

Červen 2016 - Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Poslední Školáček

Zdeněk Havlík, 26. 05. 2015, 18:49

skolacek-2014-15-0212. května 2015 se u nás ve škole konala poslední letošní společná akce s názvem Školáček, která je určená budoucím školákům a jejich rodičům. Ve dvou třídách se sešly děti, které měly zájem opět společně strávit chvíli ve školních lavicích. Tématem setkání byl český jazyk a prvouka.

Budoucí školáci se naučili krásně pozdravit a potom už začala práce s pohádkou. Podle obrázků poznávali pohádkové postavy i samotné pohádky. Děti dostaly obrázky, které postupně skládaly za sebou podle vyprávění. Také jsme společně vyzkoušeli, jak najít pravou a levou stranu. Pomocníkem nám byl slon, kterému prstík nahradil chobot.

Pak jsme se pustili do skládání rozstříhaných obrázků a z nich jsme tvořili popletené obrázky, které bylo nutno pojmenovat. Posledním úkolem bylo zopakovat na obrázku pravou a levou stranu, povědět, co je nahoře a dole, vpředu či vzadu i ve středu obrázku. Dětem nedělala orientace problémy a za odměnu si vybarvený obrázek mohly odnést domů. Všichni pracovali s nadšením a bylo vidět, že je práce ve školních lavicích bavila.

11. června se uskuteční poslední setkání. Tentokrát to bude informativní schůzka pro rodiče budoucích školáků. S dětmi se pak společně potkáme v září. Přejeme všem budoucím prvňáčkům krásné prázdniny. Těšíme se na vás...

Mgr. Ivana Fousková, Mgr. Dita Machová

Školáček

Zdeněk Havlík, 03. 04. 2015, 11:46

skolacek-2014-15-02V úterý 24. března 2015 se na přístavbě naší školy uskutečnilo setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů. Ve dvou prvních třídách probíhal program s jarní tematikou zaměřený na matematiku a prvouku. Děti poznávaly jarní květiny, hledaly jejich barvy, počítaly fazolky a poznávaly zvířata a jejich mláďata. Naučily se novou písničku i taneček a na závěr si vyrobily barevného ptáčka.

Všechny děti si vyzkoušely, jaké to je sedět ve školních lavicích, učily se zdravit jako opravdoví školáci a přihlásit se, když chtěly odpovědět na otázku. Vyučovací hodina rychle utekla a budoucí školáci odcházeli s omalovánkou, ptáčkem a sladkostí. Už dnes se těšíme na další společné setkání...

Mgr. Ivana Fousková, Mgr. Dita Machová

Zápis do prvních tříd

Zdeněk Havlík, 01. 02. 2015, 10:07

Zapis-2015-01 kopieVe čtvrtek 22. ledna 2015 se na přístavbě naší školy uskutečnil zápis do prvních tříd. V 15 hodin na nedočkavé budoucí školáky už čekali skřítci, aby je doprovodili do tříd, kde děti nejprve malovaly obrázek rodiny. Ten pak odevzdaly paní učitelce a samostatně plnily zábavné úkoly, které si mohly vyzkoušet už při zápisu nanečisto.

Malí budoucí školáci krásně komunikovali u zápisového místa s paní učitelkou a za odměnu si odnášeli pamětní list, perníkovou sněhovou vločku i medaili s obrázkem naší školy. O tom, že se budoucím prvňáčkům a jejich rodičům u nás líbí, svědčí i vysoký počet dětí, které se v tento důležitý den rozhodly ukázat svoje dovednosti u zápisu právě na přístavbě naší školy.

Podle usměvavých tváří je vidět, že se všichni už do školy opravdu těší. I my se těšíme na další společné setkání v letošním školním roce. A hlavně pak na začátek září, kdy se ze všech čekatelů stanou opravdoví školáci.

Mgr. Ivana Fousková, Mgr. Dita Machová

Zapis-2015-02Zapis-2015-03Zapis-2015-04Zapis-2015-05

 

 

 

 

Kompletní fotogaleri si můžete prohlédnout ZDE.

Zápis nanečisto se skřítky

Zdeněk Havlík, 21. 01. 2015, 06:53

Zapis-nanecisto-2015-01V úterý 13. ledna 2015 se na přístavbě naší školy uskutečnil zápis nanečisto pro budoucí prvňáčky. O půl čtvrté skřítci přivítali děti a jejich rodiče. Celá škola ožila švitořením dětí při plnění úkolů, které pro ně připravily paní učitelky prvního stupně.

Děti se snažily co nejlépe zvládnout všechny činnosti v jednotlivých třídách a pyšně pak odcházely s vybarveným obrázkem zmrzliny, aby dostaly odměnu za svoji pěknou práci. Všichni budoucí školáčci se už do školy těší. Znovu se sejdeme u zápisu do prvních tříd 22. ledna 2015.

Na všechny děti a jejich rodiče se těší

Mgr. Ivana Fousková a Mgr. Dita Machová

 Zapis-nanecisto-2015-02Zapis-nanecisto-2015-03Zapis-nanecisto-2015-04

Posezení u kávy a čaje

Zdeněk Havlík, 02. 12. 2014, 19:29

Posezeni-2014-01V úterý 25. listopadu 2014 se na přístavbě naší školy uskutečnila akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodičů s názvem Posezení u kávy a čaje. Už před půl čtvrtou se s napětím chystali naši letošní prvňáčci, aby předvedli svým nástupcům - budoucím školákům a jejich rodičům, jak pracují ve svých hodinách a co všechno už za první měsíce zvládli.

Budoucí školáci si pak poprvé zkusili sednout do školních lavic a snažili se plnit zábavné úkoly u interaktivní tabule. Pak si hráli a zpívali a nakonec si prohlédli celou budovu přístavby. Největší atrakcí ve třídách se stalo „pítko", které chtěli všichni vyzkoušet. Po skončení ukázkových hodin se všichni sešli u kávy a čaje, děti si hrály, sladké občerstvení úspěšně mizelo z tácků a rodiče měli možnost diskutovat s vyučujícími. Věříme, že se všem u nás ve škole líbilo, a už teď se těšíme na další společné setkání, které je naplánováno na 13. ledna 2015.

Posezeni-2014-02Posezeni-2014-03Mgr. Ivana Fousková, Mgr. Dita Machová

Hry se skřítky

Zdeněk Havlík, 28. 10. 2014, 09:25

Skritci-2014-01Bylo jedno krásné podzimní odpoledne, když se okolí přístavby naší školy na Tyršově ulici proměnilo v pohádkovou říši. Všude se to jen hemžilo skřítky a malými dětmi.

Cestu za skřítky si našli žáci 1.–5. tříd naší školy, ale hlavně i budoucí prvňáčci, kteří si přišli pohrát a pobavit se. Paní učitelky budoucích prvních tříd společně s ostatními vyučujícími z prvního stupně a samozřejmě i skřítkové veškeré dění pečlivě sledovali a shodli se na tom, že všechny děti byly opravdu moc šikovné.

Věříme, že se jim pohádkové odpoledne líbilo a že za námi přijdou i s rodiči zase, protože už se pro ně chystá další setkání. Bude to posezení u kávy a čaje na přístavbě naší školy, protože 25. listopadu už asi bude na skřítky venku sychravo...

Mgr. Marcela Slámová

Skritci-2014-02Skritci-2014-03Skritci-2014-04Skritci-2014-05

 

 

 

 


 Na podzim se nám skřítkům nahromadila spousta práce, se kterou jsme potřebovali pomoct. Proto jsme poprosili děti z prvních až pátých tříd a hlavně budoucí prvňáčky, aby nám s prací pomohli. Pomáhali nám na různých stanovištích. Někde s úklidem, jinde zase vybírali věci, které nepatří do lesa. Byla to spousta nelehké práce různého druhu. Za každou odvedenou činnost od nás děti získaly sladkou odměnu a drobné dárečky. Skřítkům se den s dětmi velmi líbil, všechny děti byly šikovné a moc jim tímto děkujeme za pomoc.

S pozdravem skřítkové Venďa a Marťa z 9.C

Školáček - osmé setkání

Zdeněk Havlík, 12. 06. 2014, 14:15

Skolacek-2013-14-08Odpoledne 3. června 2014 opět patřilo našim předškoláčkům. Na jejich poslední akci věnované sportovním činnostem se k nim přidali i včelí medvídci z 9.A. Vypořádali jsme se s deštěm a uchýlili se do prostor naší školy. První patro přístavby se tak proměnilo ve sportoviště. Sladká odměna v podobě medových perníků je čekala po splnění všech úkolů. Děti vyzkoušely jízdu na koloběžkách, chůdy, skoky v pytlích i na trampolíně.

Děkujeme všem za účast na tomto odpoledni.

Mgr. Marie Budíková, Mgr. Markéta Součková

Školáček - sedmé setkání

Zdeněk Havlík, 10. 05. 2014, 10:53

skolacek 2013-14-07I přes krásné počasí a jiné akce, které připadly na úterý 6. května 2014, jsme v tento den opět přivítali na přístavbě naše předškoláky spolu s rodiči, aby mohl pokračovat již sedmým setkáním náš Školáček.

Tímto odpolednem nás provázelo literárně dramatické a hudební „čmelákovské" téma. Zazpívali jsme si, zahráli hry a nezapomněli ani na blížící se svátek maminek.

Všem rodičům i dětem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Mgr. Markéta Součková, Mgr. Marie Budíková

Školáček - šesté setkání

Zdeněk Havlík, 17. 04. 2014, 10:48

skolacek-2013-14-04Úterý 8. dubna 2014 patřilo na přístavbě opět našim předškolákům. Motivem odpoledne bylo jaro, živočichové a jejich mláďata. Děti pracovaly nejen v lavici a na koberci, ale především s interaktivní tabulí. Stačily si vyrobit i obrázek, který jim bude toto odpoledne připomínat.

Děkujeme dětem i rodičům, že si našli čas pro naše setkání...

Mgr. Markéta Součková, Mgr. Marie Budíková

Zápis do 1. třídy s pohádkami

Zdeněk Havlík, 17. 02. 2014, 14:28

zapis-2014-026. února 2014 jsme v naší škole přivítali rodiče s dětmi, které se přišly zapsat do budoucích prvních tříd. Zápis probíhal v duchu předchozích setkání se včelími medvídky. Děti provázeli školou i hracími místnostmi budoucí spolužáci z druhého stupně v kostýmech a krátili jim čekání na samotný zápis.

Po předchozích setkáních bylo vidět, že dětem nedělá problémy plnit úkoly a odpovídat na naše otázky. Všechny si jako zaslouženou odměnu odnesly krásné dřevěné medaile, papírová zvířátka a perníkové tužky, které jim paní učitelky nazdobily. Na všechny děti se těšíme při příštích plánovaných setkáních, děkujeme za hezkou účast a věříme, že se děti teď budou do první třídy už jen těšit.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání je k dispozici ZDE.

Budoucí učitelky prvních tříd Mgr. Marie Budíková a Mgr. Markéta Součková

 zapis-2014-03zapis-2014-04zapis-2014-05zapis-2014-06

 

 

 


 Zápis prvňáčků ve Slavkovicích

Ve čtvrtek 6. února 2014 probíhal i na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. Letos k nám přišlo celkem 6 dětí (oproti loňským dvanácti). Zápis jsme opět pojali netradiční formou – tentokrát už jsme nebyli indiáni, ale celá budova naší školy se proměnila v království. Nutno říci, že hereckých rolí se ujali naši nejstarší žáci a všechny paní učitelky – pomohly nám i paní učitelky ze školky.

Na zámku žil král (hrál ho Lukáš Král :o))))) se svojí krásnou dcerou, které plnil vše, na co si jen vzpomněla. Chtěla mít kočičky na hraní, měla je. Ale jak už to v pohádkách bývá, někdy se dobro musí poprat se zlem. Černokněžníci z okolních hradů uvěznili všechny královské kočičky do sklepení. Princezna byla moc smutná, proto král poprosil ostatní obyvatele o pomoc, aby zase na zámku bylo veselo. K tomu je ale potřeba hodně pomocníků, aby u černokněžníků splnili nelehké úkoly. Jako mávnutím proutku se děti proměnily v prince a princezny a už se vydávají do tajemných hradů. Tam už na ně čeká osm přísných černokněžníků – a jen za správnou odpověď dávají do košíčku dobroty pro kočičky.

Černokněžníci mají záludné úkoly – malí pomocníci musí počítat, znát barvy a tvary, poznat zvířata i rostliny, pochytat rybky, vystřihnout obrázek, umotat klubíčko, zavázat mašličku, poznat písmena, nakreslit kočku a ještě přednést básničku nebo zazpívat písničku. Ač neradi, černokněžníci musí odměnit za znalosti všechny malé prince i princezny. Naplněné košíčky vysvobodí ze zajetí všechny kočičky ze sklepení. Šťastný král odmění i ostatní pomocníky – každý si odnáší jednu kočičku domů. Všech šest dětí náš zápis zvládlo na jedničku, už se těšíme, až se v září stanou žáky naší školy...

Aby se dětem lépe pracovalo, připravili si pro ně starší žáci ze 3. a 4. ročníku v rámci pracovních činností malé občerstvení. Z těsta, které udělala paní učitelka, vyváleli a vykrájeli malé kousky cukroví, ty upekli a pak obalili v moučkovém cukru s vanilkou. A že to byla dobrota! Jen se po nich zaprášilo! I rodiče dětí si s chutí dali ke kávě pár kousků.

Mgr. Jana Láchová

zapis-2014-07zapis-2014-08zapis-2014-09zapis-2014-10 

 

 

 

 Kompletní fotogalerii z letošního zápisu dětí do prvních tříd si můžete prohlédnout ZDE.

Školáček - čtvrté setkání a zápis nanečisto

Zdeněk Havlík, 28. 01. 2014, 14:25

zap-nanecisto-2014-01Ve čtvrtek 23. ledna 2014 uspořádala naše škola již tradiční přípravu k zápisu pro budoucí prvňáčky. Akce byla jednou z dílků stavebnice z celoročního programu Školáček a děti si na ní mohly v klidu za doprovodu rodičů zkusit, co je při opravdovém zápisu čeká.

Protože naše budoucí prvňáčky budou provázet školním rokem postavičky Čmeldy s Brundou a jejich příběhy, i tuto akci malí čmeláčci zpestřili a za dobře odvedenou práci dětem rozdávali medaile s postavičkami jejich zvířecích kamarádů. Rádi jsme také přivítali paní učitelky z mateřských škol, které se přišly podívat jak na průběh této akce, tak i na práci budoucích školáků.

Děkujeme dětem z 5.A za milou pomoc a stejně tak žákům z 8.A za krásnou výzdobu. Vám, milé děti, přejeme, aby pro vás byl zápis stejně úspěšný a veselý jako ten nanečisto, a moc se na vás už brzy těšíme. A pro ty z vás, kdo jste tuto akci nemohli absolvovat, připomínáme, že máte možnost přijít na druhý termín - a to v úterý 28. ledna 2014 v 15.30 hodin na přístavbu naší školy na Tyršově ulici. Jste srdečně zváni. Těší se na vás nejen učitelky budoucích prvních tříd, ale i ostatní paní učitelky 1. stupně, které vás budou tímto odpolednem i zápisem provázet.

Mgr. Marie Budíková, Mgr. Markéta Součková

 zap-nanecisto-2014-02zap-nanecisto-2014-03zap-nanecisto-2014-04zap-nanecisto-2014-05

Více článků...

Strana 1 z 2

« 1 2 »