Akce pro předškoláky

Poprvé jako ve škole

Zdeněk Havlík, 21. 05. 2017, 08:50

Skolacek-2017-01Ve čtvrtek 11. května 2017 za námi přišli na návštěvu budoucí prvňáčci, aby si zkusili, jaké to je usednout do školních lavic a celou jednu vyučovací hodinu si hrát a povídat ve třídě s paní učitelkou. Děti si s námi vyprávěly o jaru, změnách v přírodě, mláďatech hospodářských zvířátek, zahrály si hry a poslechly veselou pohádku. Nezapomněli jsme ani počítat, porovnávat, kreslit nebo skládat z písmenek první slovíčka.

Domů si budoucí školáčci odnášeli malé dárečky, které si sami vyrobili, a něco sladkého za odměnu na závěr. Myslím, že podle toho, co všechno už dnes umí, mohu říci, že budeme mít báječné prvňáčky. Na příští setkání, tentokrát s rodiči na informativní schůzce, se těší

Mgr. Marie Budíková

Skolacek-2017-02Skolacek-2017-03Skolacek-2017-04Skolacek-2017-05

 

Pohádkové odpoledne s budoucími prvňáčky

Zdeněk Havlík, 18. 03. 2017, 19:19

Zapis-nanecisto-2017-02Uběhl další školní rok, z našich prvňáčků se stali ostřílení školáci a my už se zase těšíme na ty nejmladší - budoucí žáčky prvních tříd. Zápis se blíží každým dnem, a aby se k němu šlo dětem i rodičům s radostí a bez obav, připravili jsme si pro ně ve čtvrtek 9. března 2017 malou ochutnávku toho, co je při něm čeká.

Děti měly možnost na mnoha stanovištích plnit úkoly z prostorové orientace, ze znalostí svého těla, z matematických představ, určovaly barvy, tvary a trénovaly správné držení tužky a také si vyzkoušely práci s hravými interaktivními tabulemi. Věnovaly se jim všechny paní učitelky prvního stupně i paní zástupkyně ředitele školy.

Ale kdo jim jistě utkvěl v paměti nejvíc, byly určitě postavičky Ferdy Mravence a jeho kamarádů v nadživotní velikosti v kostýmech žáků 9.B, kteří je školou provázeli a velice hezky tím dotvářeli atmosféru celého odpoledne. Už dnes se na jejich návštěvu z říše pohádek těšíme při opravdovém dubnovém zápisu do 1. třídy. Velká účast potvrdila, že rodičům záleží na úspěchu tohoto pro děti velkého dne, a jistě mi dají za pravdu, že jejich děti jsou skutečně moc šikovné. Věřím, že zápis pro ně bude hezkou vzpomínkou na první školní úspěch.

Na všechny budoucí berušky a Ferdy se už moc těší paní učitelky budoucích prvních tříd

Mgr. Marie Budíková a Mgr. Viera Buchtová

Zapis-nanecisto-2017-03Zapis-nanecisto-2017-04Zapis-nanecisto-2017-05Zapis-nanecisto-2017-06

Posezení u kávy a čaje

Zdeněk Havlík, 04. 03. 2017, 09:42

Posezeni-2017-02Ve čtvrtek 16. února 2017 poprvé přivítaly budoucí prvňáčky a jejich rodiče paní učitelky prvního stupně naší školy s bohatým programem a následným posezením u kávy a čaje. Program zahájila paní zástupkyně Mgr. Hana Knapčoková. Poté si rodiče mohli zažít atmosféru hravých hodin angličtiny, matematiky a českého jazyka. Ukázky jim zprostředkovali naši stávající prvňáčci a protože se všem moc líbili, zaslouží si velké poděkování a pochvalu.

Zatím si paní učitelky prvních tříd vzaly na starosti budoucí prvňáčky. Společně se představili, naučili se písničku o berušce, vyzkoušeli držení a vedení tužky při hledání cesty bludištěm nebo spočítali beruškám puntíky a našli je nahoře, dole nebo vlevo a vpravo. Za odměnu nechyběla malá sladkost a obrázek Ferdy Mravence, který naše společné hraní provázel i prostřednictvím povedených ilustrací žáků paní učitelky Jitky Matouškové. Závěrem jsme se všichni sešli u příjemného pohoštění a mohli si neformálně pohovořit a odpovědět na otázky rodičů.

Děkujeme paním učitelkám prvních tříd za program, pomocnicím při servírování pohoštění z pátého ročníku a především rodičům a budoucím prvňáčkům za milou návštěvu. Budeme se těšit již brzo při dalším setkání - Zápisu na nečisto.

Mgr. Marie Budíková, Mgr. Viera Buchtová

Posezeni-2017-03Posezeni-2017-04

Než půjdeme do školy

Zdeněk Havlík, 15. 01. 2017, 11:09

Skolacek-2015-16-01Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

každým dnem se přibližuje chvíle, kdy přijdete poprvé společně navštívit základní školu. Děti s očekáváním nových zážitků a kamarádů, rodiče možná s mírnou obavou, zda se dětem bude ve škole líbit, na co všechno mají připravit děti pro zápis a posléze i pro vstup do první třídy.

A protože víme, že nástup dětí do školy je obdobím plným otázek a očekávání, připravily si paní učitelky prvního stupně ještě před zápisem akce, které by měly přinést do tohoto období více informací pro rodiče a zároveň podpořit děti v jejich přípravě na zápis.

Další dvě společná setkání, při kterých si už děti zahrají na školáky a rodičům bychom rádi předali podrobnější informace k organizaci školního roku, se uskuteční po zápise do prvních tříd. Setkání vždy proběhnou v budově přístavby na Tyršově ulici č. 321. Termíny a názvy všech akcí naleznete na internetových stránkách naší školy a plakáty s pozvánkou vždy včas najdete také ve Vaší mateřské škole.

A aby se děti měly na co těšit, už teď můžeme slíbit, že letošními setkáními nás provedou postavičky Ferdy Mravence, Berušky a jejich kamarádů z knížek Ondřeje Sekory. Už teď se na Vás, milí budoucí prvňáčci, moc těší Vaše paní učitelky

 Mgr. Viera Buchtová a Mgr. Marie Budíková

 

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

6.-10. února 2017 - Dny otevřených dveří

Zájemci si mohou prohlédnout prostory a vybavení tříd. V tyto dny je možno zhlédnout výuku v 1.–3. ročníku v těchto termínech:

  • 1. ročník – pondělí 6. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin
  • 2. ročník – úterý 7. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin
  • 3. ročník – čtvrtek 9. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin

16. února 2017 - Posezení u kávy a čaje

  • seznámení s přístavbou naší školy
  • ukázky výuky a metod práce v prvních třídách

9. března 2017 - Zápis nanečisto

  • seznámení s prostředím přístavby naší školy
  • možnost vyzkoušet si různé dovednosti budoucích prvňáčků

6. dubna 2017 - Zápis do 1. tříd

11. května 2017 - Školáček s Ferdou Mravencem

8. června 2017 - Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Školáček

Zdeněk Havlík, 24. 03. 2016, 10:04

Skolacek-2015-16-01aVe čtvrtek 17. března 2016 se uskutečnilo další setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů na přístavbě naší školy. Program probíhal ve dvou třídách a byl zaměřen na velikonoční tématiku. Děti se naučily říkanky, procvičily si barvy a geometrické tvary na interaktivní tabuli. Nezapomnělo se ani na nácvik správného držení tužky a uvolňovací cvičení ruky.

Ve druhé části se do práce zapojili i rodiče. Společně s dětmi si vyrobili z kelímku malého zajíčka a zaseli si do něj jarní osení. Čas rychle plynul a práce šla všem hezky od ruky.

Věříme, že si děti odnášely domů nejen velikonoční květináček, omalovánky a malou sladkost, ale i příjemný pocit z celého odpoledne. Těšíme se na další společné červnové setkání...

Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

Skolacek-2015-16-02Skolacek-2015-16-03Skolacek-2015-16-04Skolacek-2015-16-05

U zápisu s motýlky

Zdeněk Havlík, 08. 02. 2016, 19:23

Zapis-2016-01 kopieLetošní zima je na sníh skoupá, ale ve čtvrtek odpoledne 4. února 2016 nám nadělila pořádnou chumelenici. Byli jsme velmi potěšeni, že ani nepřízeň vrtkavého počasí neodradila rodiče od cesty k nám na přístavbu a v hojném počtu dorazili se svými předškoláky na zápis do 1. tříd.

Téměř všichni již znali prostředí školy z minulých akcí a to přispělo ke klidnému průběhu celého zápisu. Děti bez problémů komunikovaly se svými budoucími učitelkami, plnily zadané úkoly a byly přitom velmi šikovné a zvídavé. Mnohé z nich by chtěly jít do školy dříve než v září, jak moc se už těší. Za své předvedené výkony si děti odnášely pamětní list, perníkového motýlka a další drobnosti. Že tento den naplno prožívají i rodiče, bylo vidět z jejich tváří - chvilka nervozity, napětí, radosti, hrdosti nad odpověďmi jejich ratolestí a mnohdy i dojetí, které tyto chvíle přinášejí.

Moc děkujeme všem, kteří za námi přišli, a už teď se těšíme na 17. března, kdy proběhne další společné setkání dětí a učitelek budoucích prvních tříd. Tentokrát společně přivítáme jaro...

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016-2017 je k dispozici ZDE.

Mgr. Markéta Ondráčková, Mg. Pavla Sedláková

Zapis-2016-02Zapis-2016-03Zapis-2016-04Zapis-2016-05

 

 

 

 

Kompletní fotogaleri ze zápisu dětí do 1. tříd si můžete prohlédnout ZDE.

Zápis nanečisto

Zdeněk Havlík, 18. 01. 2016, 19:20

Zapis-nanecisto-2016-03Ve čtvrtek 14. ledna 2016 bylo na přístavbě naší školy živo i v odpoledních hodinách. Budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů přišli na zápis nanečisto, který pro ně připravily paní učitelky z prvního stupně.

Děti se vydaly plnit zábavné úkoly po celé škole. Průvodce jim dělali motýlci, kteří poletovali po chodbách. Pokud bylo potřeba, poradili jim a nasměrovali je správným směrem. Za splnění úkolu dětem „přistál" na jejich kytičce, kterou dostaly při příchodu, vždy jeden barevný motýlek.

Děti byly velmi šikovné, zvídavé, a tak si právem na konci svého snažení zasloužily sladkou odměnu. Úsměv a pohoda provázaly celé odpoledne a to bylo ze všeho nejdůležitější. Těšíme se na další setkání, které bude u zápisu do prvních tříd 4. února 2016.

Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

Zapis-nanecisto-2016-04Zapis-nanecisto-2016-05Zapis-nanecisto-2016-06Zapis-nanecisto-2016-07

Posezení u kávy a čaje

Zdeněk Havlík, 05. 12. 2015, 10:44

Kava-caj-2015-01Ve čtvrtek 27. listopadu 2015 se na přístavbě naší školy uskutečnila akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče s názvem Posezení u kávy a čaje. Na zahájení akce o půl čtvrté netrpělivě čekali také naši současní prvňáčci, kteří všem přítomným rodičům předvedli, co se za tři měsíce ve škole již naučili .A že toho nebylo málo - znají skoro všechna písmena, počítají, a dokonce se učí i anglicky.

Budoucí školáci si zatím vyzkoušeli, jaké to je být v opravdové škole. Seznámili se nejen s budovou školy a paními učitelkami, ale stihli si vyrobit i masku čertíka a společně si zatancovat a zazpívat u interaktivní tabule pořádnou čertovskou písničku. Děti byly tak šikovné, že se naučily i krátkou říkanku, kterou potom předvedly rodičům a sklidily první zasloužený potlesk. Na závěr se mohli rodiče u kávy a čaje zeptat na vše, co je zajímá v souvislosti se zahájením školní docházky jejich dítěte. Doufáme, že se všem u nás na návštěvě líbilo a že se opět setkáme 14. ledna 2016 u zápisu nanečisto. Moc se těšíme...

 Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

Kava-caj-2015-02Kava-caj-2015-03Kava-caj-2015-04Kava-caj-2015-05

Motýlí odpoledne

Zdeněk Havlík, 27. 10. 2015, 07:05

Motýli-2015-021. října 2015 se nás celkem deset holek s jedním klukem z 9.A a z 9.B zúčastnilo akce pro děti z 1. stupně a také pro budoucí školáky, která dostala název Motýlí odpoledne. Ještě dřív jsme si ale všichni ve výtvarné výchově vyrobili svoje křídla a tykadla. Když jsme se ve tři hodiny sešli u přístavby, bylo každému přiděleno stanoviště. U každého stanoviště děti plnily úkoly, za které byly po jejich splnění odměněny drobnou cenou. K úkolům patřil například slalom, poznávání barev, slalom na koloběžkách, házení míčků do klobouku a podobně.

Jako motýlci v čele s motýlem Emanuelem jsme sklidili úspěch a odpoledne jsme si moc užili. Myslíme si, že i dětem a jejich paním učitelkám se líbilo...

Daniela Novotná, 9.A

Tento projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Motýli-2015-03Motýli-2015-04Motýli-2015-05Motýli-2015-06

Strana 1 z 4

« 1 2 3 4 »