Akce pro předškoláky

Poslední Školáček

Zdeněk Havlík, 26. 05. 2015, 18:49

skolacek-2014-15-0212. května 2015 se u nás ve škole konala poslední letošní společná akce s názvem Školáček, která je určená budoucím školákům a jejich rodičům. Ve dvou třídách se sešly děti, které měly zájem opět společně strávit chvíli ve školních lavicích. Tématem setkání byl český jazyk a prvouka.

Budoucí školáci se naučili krásně pozdravit a potom už začala práce s pohádkou. Podle obrázků poznávali pohádkové postavy i samotné pohádky. Děti dostaly obrázky, které postupně skládaly za sebou podle vyprávění. Také jsme společně vyzkoušeli, jak najít pravou a levou stranu. Pomocníkem nám byl slon, kterému prstík nahradil chobot.

Pak jsme se pustili do skládání rozstříhaných obrázků a z nich jsme tvořili popletené obrázky, které bylo nutno pojmenovat. Posledním úkolem bylo zopakovat na obrázku pravou a levou stranu, povědět, co je nahoře a dole, vpředu či vzadu i ve středu obrázku. Dětem nedělala orientace problémy a za odměnu si vybarvený obrázek mohly odnést domů. Všichni pracovali s nadšením a bylo vidět, že je práce ve školních lavicích bavila.

11. června se uskuteční poslední setkání. Tentokrát to bude informativní schůzka pro rodiče budoucích školáků. S dětmi se pak společně potkáme v září. Přejeme všem budoucím prvňáčkům krásné prázdniny. Těšíme se na vás...

Mgr. Ivana Fousková, Mgr. Dita Machová