Akce pro předškoláky

Než půjdeme do školy

Zdeněk Havlík, 15. 01. 2017, 11:09

Skolacek-2015-16-01Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

každým dnem se přibližuje chvíle, kdy přijdete poprvé společně navštívit základní školu. Děti s očekáváním nových zážitků a kamarádů, rodiče možná s mírnou obavou, zda se dětem bude ve škole líbit, na co všechno mají připravit děti pro zápis a posléze i pro vstup do první třídy.

A protože víme, že nástup dětí do školy je obdobím plným otázek a očekávání, připravily si paní učitelky prvního stupně ještě před zápisem akce, které by měly přinést do tohoto období více informací pro rodiče a zároveň podpořit děti v jejich přípravě na zápis.

Další dvě společná setkání, při kterých si už děti zahrají na školáky a rodičům bychom rádi předali podrobnější informace k organizaci školního roku, se uskuteční po zápise do prvních tříd. Setkání vždy proběhnou v budově přístavby na Tyršově ulici č. 321. Termíny a názvy všech akcí naleznete na internetových stránkách naší školy a plakáty s pozvánkou vždy včas najdete také ve Vaší mateřské škole.

A aby se děti měly na co těšit, už teď můžeme slíbit, že letošními setkáními nás provedou postavičky Ferdy Mravence, Berušky a jejich kamarádů z knížek Ondřeje Sekory. Už teď se na Vás, milí budoucí prvňáčci, moc těší Vaše paní učitelky

 Mgr. Viera Buchtová a Mgr. Marie Budíková

 

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

6.-10. února 2017 - Dny otevřených dveří

Zájemci si mohou prohlédnout prostory a vybavení tříd. V tyto dny je možno zhlédnout výuku v 1.–3. ročníku v těchto termínech:

  • 1. ročník – pondělí 6. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin
  • 2. ročník – úterý 7. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin
  • 3. ročník – čtvrtek 9. 2. 2017 v době od 7.30 do 11.10 hodin

16. února 2017 - Posezení u kávy a čaje

  • seznámení s přístavbou naší školy
  • ukázky výuky a metod práce v prvních třídách

9. března 2017 - Zápis nanečisto

  • seznámení s prostředím přístavby naší školy
  • možnost vyzkoušet si různé dovednosti budoucích prvňáčků

6. dubna 2017 - Zápis do 1. tříd

11. května 2017 - Školáček s Ferdou Mravencem

8. června 2017 - Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků