Akce pro předškoláky

Posezení u kávy a čaje

Zdeněk Havlík, 04. 03. 2017, 09:42

Posezeni-2017-02Ve čtvrtek 16. února 2017 poprvé přivítaly budoucí prvňáčky a jejich rodiče paní učitelky prvního stupně naší školy s bohatým programem a následným posezením u kávy a čaje. Program zahájila paní zástupkyně Mgr. Hana Knapčoková. Poté si rodiče mohli zažít atmosféru hravých hodin angličtiny, matematiky a českého jazyka. Ukázky jim zprostředkovali naši stávající prvňáčci a protože se všem moc líbili, zaslouží si velké poděkování a pochvalu.

Zatím si paní učitelky prvních tříd vzaly na starosti budoucí prvňáčky. Společně se představili, naučili se písničku o berušce, vyzkoušeli držení a vedení tužky při hledání cesty bludištěm nebo spočítali beruškám puntíky a našli je nahoře, dole nebo vlevo a vpravo. Za odměnu nechyběla malá sladkost a obrázek Ferdy Mravence, který naše společné hraní provázel i prostřednictvím povedených ilustrací žáků paní učitelky Jitky Matouškové. Závěrem jsme se všichni sešli u příjemného pohoštění a mohli si neformálně pohovořit a odpovědět na otázky rodičů.

Děkujeme paním učitelkám prvních tříd za program, pomocnicím při servírování pohoštění z pátého ročníku a především rodičům a budoucím prvňáčkům za milou návštěvu. Budeme se těšit již brzo při dalším setkání - Zápisu na nečisto.

Mgr. Marie Budíková, Mgr. Viera Buchtová

Posezeni-2017-03Posezeni-2017-04