Přijatí žáci

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017-2018

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační
číslo
Rozhodnutí Registrační
číslo
Rozhodnutí
Z17-01 přijat/a Z17-26 přijat/a
Z17-02 přijat/a Z17-27 přijat/a
Z17-03 přijat/a Z17-28 přijat/a
Z17-04 přijat/a Z17-29 přijat/a
Z17-05 přijat/a Z17-30 přijat/a
Z17-06 přijat/a Z17-31 přijat/a
Z17-07 přijat/a Z17-32 přijat/a
Z17-08 přijat/a Z17-33 přijat/a
Z17-09 přijat/a Z17-34 přijat/a
Z17-10 přijat/a Z17-35 přijat/a
Z17-11 přijat/a Z17-36 přijat/a
Z17-12 přijat/a Z17-37 přijat/a
Z17-13 přijat/a Z17-38 přijat/a
Z17-14 přijat/a S17-01 přijat/a
Z17-15 přijat/a S17-02 přijat/a
Z17-16 přijat/a S17-03 přijat/a
Z17-17 přijat/a S17-04 přijat/a
Z17-18 přijat/a S17-05 přijat/a
Z17-19 přijat/a S17-06 přijat/a
Z17-20 přijat/a S17-07 přijat/a
Z17-21 přijat/a S17-08 přijat/a
Z17-22 přijat/a S17-09 přijat/a
Z17-23 přijat/a S17-10 přijat/a
Z17-24 přijat/a S17-11 přijat/a
Z17-25  přijat/a S17-12  přijat/a

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Novém Městě na Moravě dne 12. 4. 2017


Děkujeme rodičům za důvěru a budeme se snažit, aby se dětem u nás ve škole líbilo.