Školní mléko

Škola realizuje prodej školního mléka a mléčných výrobků z programu Školní mléko. Každý žák plnící povinnou školní docházku má nárok na jeden dotovaný mléčný produkt v každém vyučovacím dni. Dodavatelem výrobků pro naši školu je Mlékárna Hlinsko, a. s. Prodejními dny jsou pondělí, středa a pátek vždy před vyučováním a o velké přestávce.

Mleko-2015