Zdravá škola

Zdarva skola - logoZdraví člověka chápeme jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd.

Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, je pro nás poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.

V roce 2009 získala naše škola titul ZDRAVÁ ŠKOLA a od tohoto roku patří do sítě ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ. Program ŠPZ je koncipován jako dlouhodobý program podpory zdraví ve škole.

 

ZÁSADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Pohoda prostředí (1. pilíř)

 • Pohoda věcného prostředí
 • Pohoda sociálního prostředí
 • Pohoda organizačního prostředí

 

Zdravé učení (2. pilíř)

 • Smysluplnnost
 • Možnost výběru, přiměřenost
 • Spoluúčast a spolupráce
 • Motivující hodnocení

 

Otevřené partnerství (3. pilíř)

 • Škola – model demokratického společenství
 • Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce

 

ZDRAVÍ JE NAŠE BOHATSTVÍ

Naše škola se snaží žákům poskytovat co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Zdravý životní styl podporujeme a vedeme k němu i naše žáky. V této oblasti realizujeme mnoho aktivit.

V rámci tohoto projektu budou realizovány aktivity vedoucí k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví a zavádějící principy zdravého životního stylu do škol. Tyto aktivity na sebe vzájemně navazují či se prolínají. Jsou součástí individuálního projektu naší školy a ŠVP, převážně se jedná o aktivity dlouhodobé a pravidelné, které jsou dle potřeby doplňovány.

V rámci projektu realizujeme tyto aktivity:

 • Zdravá výživa - zajištění osvětové kampaně k podpoře zdravé výživy
 • Pohybové aktivity dětí - prosazování a podpora zdravého životního stylu
 • Naučná stezka
 • Zdravý životní styl
 • Ekologické aktivity – aktivity k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví
 • Relaxační centrum a jeho aktivity - prosazování zdravého životního stylu