Cíle a složení parlamentu

Žákovský parlament zahájil svoji činnost ve školním roce 2014-2015. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd 5.-9. ročníku a zástupci z řad učitelů, občas mohou být zváni i zástupci z řad rodičů. Práce parlamentu je založena na vzájemné spolupráci s vedením školy.

 

Cíle parlamentu:

  • předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky a náměty ze tříd, dění ve škole...)
  • komunikace s vedením školy a s učiteli
  • realizace vlastních projektů
  • interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuse, aktivní naslouchání, dělení úkolů, prezentační dovednosti...)

Objevují se nové myšlenky a náměty, které mohou vést ke zlepšení podmínek ve škole. Kdokoli může přispět svým nápadem a kontaktovat zástupce své třídy.

 

Členové parlamentu ve školním roce 2016-2017

5.A - Radim Dufek, Amálie Slonková

5.B - Magdaléna Machová, Tereza Tatíčková

6.A -Libuše Konečná, Adéla Křížová

6.B - Tereza Miková, Leontýna Oravcová

6.C - Filip Jelínek, Jana Tomancová

7.A - Anežka Drdlová, Radim Lempera

7.B - Dominika Kocová, Tereza Kubíková

7.C - Jolana Horváthová, Veronika Jamborová

8.A - Helena Bílková, Monika Vítková

8.B - Eva Mošnerová, Nikola Havlíková

8.C - Leona Librová, Kryštof Štěpnička

9.A - Jarmila Příhodová, Iveta Krejčí

9.B - Marta Šustáčková, Lukáš Peňáz

9.C - Vanessa Pejchlová, Jan Hájek