Jednání parlamentu

Snídaně se starostou Nového Města

Zdeněk Havlík, 06. 06. 2017, 19:05

Snidane-starosta-2017-01Ve středu 24. května 2017 se vybraní členové žákovského parlamentu zúčastnili snídaně se starostou. Přítomni byli zástupci všech škol v Novém Městě na Moravě a vedení našeho města.

Proběhlo vyhodnocení dotazníku, který nedávno vyplňovali žáci jednotlivých škol. Vyjadřovali se k rozvoji našeho města – co by si přáli, co jim chybí... Výsledky můžete najít na stránkách našeho města (projekt MAP). Kdo se dotazníkového šetření neúčastnil a měl by zájem, může dotazník vyplnit individuálně ZDE.

Následovala diskuze na téma: Jak vidí žáci problematiku vzdělávání a výchovy dětí, co jim ve školách chybí a s čím jsou naopak spokojeni, co se dělá ve škole dobře, co by se dalo ještě zlepšit. Setkání bylo zajímavé a rádi si jej zopakujeme.

Mgr. Hana Knapčoková

 

Žákovský parlament 2016-2017 - 7. schůzka

Zdeněk Havlík, 29. 05. 2017, 19:51

Parlament15. května 2017 proběhla další schůzka členů žákovského parlamentu.

Program:

1. Úvod

2. Informace o MAP – ing. Jitka Zelená

3. Dotazníkové šetření - informace

4. Snídaně se starostou – informace

5. Příprava DNE NARUBY

6. Různé

Po úvodním zahájení 7. setkání žákovského parlamentu jsme přivítali koordinátorku projektu MAP (Místní akční plánování) paní inženýrku Jitku Zelenou. Poskytla nám informace o tomto projektu a předala informační materiály. Bližší informace o projektu jsou na stránkách www.nmnm.cz.

Vybrané třídy se zúčastní vyplňování dotazníku, jehož cílem bude sběr informací k analýze projektu z oblasti vybavenosti školy, z oblasti sportu a volného času. Je možné navrhnout i vlastní projekt. Projednávat náměty z mapování situace v okolí školy a v našem městě, kterému jsme se věnovali při posledních setkáních, budou zástupci žákovského parlamentu na akci „Snídaně se starostou".

Žákovský parlament naplánoval akci DEN NARUBY. Proběhne 2. června 2017 pro žáky 5.–9. ročníku. V tento den bude vše jinak. Děvčata si vymění role s chlapci, žáci ve výuce nahradí učitele, dokonce i zvonění se nám změní. O velké přestávce proběhne volba MISS a MISSÁKA NARUBY. Soutěžit bude za každou třídu vybraná dvojice. Těšíme se na den plný legrace, veselých převleků a zábavného učení...

Mgr. Hana Knapčoková

Žákovský parlament 2016-2017 - 6. schůzka

Zdeněk Havlík, 21. 05. 2017, 08:39

Parlament10. dubna 2017 proběhla další schůzka členů žákovského parlamentu.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Soutěž Teifoc

4. Příprava akce žákovského parlamentu

3. Mapování situace v okolí školy a našem městě

5. Různé

Úvod patřil jako obvykle organizačním záležitostem a zhodnocení školních akcí za poslední měsíc. V tomto jarním období se toho děje plno, všechny akce byly hodnoceny kladně. V březnu pomohl žákovský parlament s realizací soutěže Teifoc. Stavění domečků se líbilo, žáci 7.C a 8.C zvítězili ve školním kole a připravují se do dalšího kola soutěže.

Dalším bodem programu bylo plánování činnosti parlamentu. Jeho členové připravují zajímavou akci pro své spolužáky. Členové parlamentu mapovali situaci v okolí školy a v našem městě, sepisovali náměty a připomínky svých spolužáků. Problematice se budeme věnovat i nadále.

Mgr. Hana Knapčoková

Žákovský parlament 2016-2017 - 5. schůzka

Zdeněk Havlík, 05. 03. 2017, 19:42

Parlament27. února 2017 proběhla pátá schůzka žákovského parlamentu v tomto školním roce.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Soutěž Teifoc

4. Sněhuláci pro Afriku

5. Mapování situace v okolí školy a našem městě

6. Různé

Začali jsme jako obvykle organizačními záležitostmi. Žáci zhodnotili uskutečněné školní akce za uplynulý měsíc – vše bylo hodnoceno pozitivně. Největší radost měli všichni z lyžařského výcviku, který letos proběhl pro sedmé, osmé i deváté třídy a který si všichni pořádně užili.

Paní učitelka Oravcová přišla mezi nás s představením soutěže Teifoc. Jedná se o soutěž ve stavění domečků z opravdových cihel (tedy spíš cihliček) a malty, neboť vše je ve zmenšeném měřítku. Stavebnice škola získala od Kraje Vysočina díky zapojení do projektu ve spolupráci se SOŠ Nové Město na Moravě. Soutěžit za každou třídu 6.-8. ročníku mohou čtyřčlenná družstva. Školní kolo soutěže proběhne ve středu 8. 3. 2017 ve 13.20 hodin v žákovské dílně.

Následovala diskuse o akci Sněhuláci pro Afriku. Akci se nám zatím nepodařilo zrealizovat. Sněhu bylo sice dostatek, ale byl tak zmrzlý, že se z něj nedalo postavit vůbec nic, natož sněhuláky. A po návratu z jarních prázdnin bylo po sněhu. Počkáme, jestli se k nám zima alespoň na chvíli nevrátí, a uvidíme. Kdyby už nenasněžilo, zkusíme si poradit jinak...

Při minulých schůzkách našeho parlamentu jsme řešili různé záležitosti týkající se školy. Občas jsme narazili na problémy i mimo školu – v blízkém okolí školy či v našem městě vůbec. Pokud máte i vy nápad, co by se mohlo zlepšit či co vám tady chybí, dejte nám vědět.

V závěru setkání proběhlo zhodnocení a plánování činností na druhé pololetí školního roku.

Mgr. Hana Knapčoková

Žákovský parlament 2016-2017 - 4. schůzka

Zdeněk Havlík, 18. 01. 2017, 19:36

Parlament16. ledna 2017 se uskutečnila čtvrtá schůzka žákovského parlamentu.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Sněhuláci pro Afriku – plánovaní a organizace akce

4. Různé

Stěžejním tématem další schůzky členů žákovského parlamentu bylo plánování a případná organizace akce „Sněhuláci pro Afriku". Naše škola se rozhodla zapojit do projektu, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.

O termínu konání akce bude škola žáky i veřejnost v závislosti na počasí předem informovat. Rádi bychom pomohli dobré věci, protože pro africké děti není cesta do školy každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem...

Mgr. Marcela Slámová

Více článků...

Strana 1 z 3

« 1 2 3 »