Jednání parlamentu

Žákovský parlament 2015-2016 - 4. schůzka

Zdeněk Havlík, 05. 03. 2016, 10:07

Parlament22. února 2016 proběhla čtvrtá schůzka žákovského parlamentu. Začali jsme jako obvykle organizačními záležitostmi. Následovaly připomínky a nové náměty zástupců jednotlivých tříd. Žáci zhodnotili uskutečněné školní akce za uplynulý měsíc – vše bylo hodnoceno pozitivně.

Tématem 4. schůzky byly vztahy ve škole – mezi žáky ve třídách, mezi staršími a mladšími žáky, mezi žáky a učiteli. Členové žákovského parlamentu hodnotili současnou situaci. Jako pozitivní vidí různé školní akce, které přispívají k harmonizaci vztahů mezi dětmi (adaptační a zážitkové pobyty, preventivní programy, činnost školního časopisu Puclík a Ekotýmu, školní výlety, exkurze a různé školní soutěže...). Váží si „rodinného" prostředí ve škole a dobrých vztahů s učiteli. Negativně vidí používání nevhodných přezdívek mezi žáky, občasné pomluvy a rivalitu mezi třídami navzájem.

Zaměřili jsme se především na to, co můžeme my všichni udělat pro to, aby vztahy ve škole byly co nejlepší. Některé nové nápady se již objevily a na další budeme čekat. Zapojit se může každý, když svoji připomínku předá zástupci žákovského parlamentu ve své třídě.

Mgr. Hana Knapčoková