Jednání parlamentu

Žákovský parlament 2015-2016 - 5. schůzka

Zdeněk Havlík, 14. 04. 2016, 18:52

Parlament21. března 2016 proběhla pátá schůzka žákovského parlamentu. Naše setkání jsme zahájili organizačními záležitostmi. Připomínky ze strany žáků se neobjevily, žáci zhodnotili školní akce za uplynulý měsíc. Byli spokojeni se všemi programy a exkurzemi, které proběhly.

Tématem páté schůzky byly opět vztahy ve škole. Navázali jsme na předchozí setkání a zaměřili jsme se na zlepšení vztahů ve škole. Chtěli bychom zmapovat současnou situaci ve všech třídách na základě dotazníků, jež členové žákovského parlamentu připravují. Dotazníkové šetření bude zrealizováno na třídnických hodinách koncem dubna. Věříme, že tím přispějeme k harmonizaci vztahů ve škole.

Mgr. Hana Knapčoková