Jednání parlamentu

Žákovský parlament 2015-2016 - 6. schůzka

Zdeněk Havlík, 02. 05. 2016, 19:40

Parlament25. dubna 2016 proběhla šestá schůzka žákovského parlamentu. Naše setkání jsme zahájili organizačními záležitostmi. Řešila se připomínka ze strany žáků – vhodnější rozmístění šatnových skříněk pro příští školní rok. Dále žáci hodnotili školní akce, jež byly realizovány během minulého měsíce. Programy, soutěže a exkurze vnímali jako zajímavé a přínosné.

Na minulém setkání členové parlamentu společnými silami vytvořili dotazník pro zmapování vztahů ve škole. Zástupci jednotlivých tříd si rozdělili dotazníky pro svoji třídu a zajistí jejich vyplnění v třídnických hodinách. Získané informace budou sloužit třídním učitelům a výchovné poradkyni pro další práci se třídou.

Příští setkání žákovského parlamentu neproběhne tradičně ve školních lavicích. V květnu se vydáme na exkurzi do Prahy. Navštívíme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a proto byli žáci seznámeni s její činností.

 Mgr. Hana Knapčoková