Jednání parlamentu

Žákovský parlament 2015-2016 – 7. schůzka

Zdeněk Havlík, 25. 06. 2016, 11:22

ParlamentZávěrečná schůzka žákovského parlamentu proběhla v červnu. Po ovyklých organizačních záležitostech žáci zhodnotili školní akce, které byly realizovány během minulého měsíce.

Vždy koncem školního roku se toho děje hodně, což bylo kladně hodnoceno všemi členy. Připomínky ze stran zástupců tříd nebyly žádné. Zato se objevil nápad týkající se našich mléčných svačinek. Uvidíte v září :o))).

Dále bylo na programu zhodnocení dotazníků pro zmapování vztahů ve škole. Z jejich analýzy vyplynuly zajímavé závěry, z nichž vybíráme:

  • téměř všichni jsou ve své třídě spokojeni
  • většina žáků se oslovuje křestními jmény
  • uniformu do školy by chtěla přibližně třetina žáků

Ačkoli by převážná část ve škole nic neměnila, přece jen se pár nápadů objevilo. Např.:

  • harmonizační dny do všech ročníků
  • lepší chování v šatnách
  • lepší chování mladších žáků ke starším
  • vícedenní výlety...

Získané informace budou dále sloužit třídním učitelům a výchovné poradkyni pro další práci se třídou. Předsedkyně parlamentu Michaela Heralová zhodnotila květnovou exkurzi do Prahy, poté vystoupil místopředseda Jan Hájek a seznámil všechny s průběhem akce Setkání žákovských parkamentů v našem kraji. Závěrečného zhodnocení činnosti žákovského parlamentu se ujal ředitel školy Mgr. Otto Ondráček.

Děkujeme členům za jejich celoroční práci, loučíme se se zástupci devátých tříd a přejeme všem krásné prázdniny!

Mgr. Hana Knapčoková

Činnost žákovského parlamentu je podporována Krajem Vysočina