Jednání parlamentu

Žákovský parlament 2016-2017 - 2. schůzka

Zdeněk Havlík, 24. 11. 2016, 19:23

ParlamentZačátkem listopadu 2016 proběhla druhá schůzka členů žákovského parlamentu.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Plán činností parlamentu ve školním roce 2016-2017

4. Různé

 Po úvodních organizačních záležitostech proběhlo tradiční hodnocení školních akcí, kterých se žáci během předchozího měsíce zúčastnili. Zástupci jednotlivých ročníků hodnotili téměř všechny akce jako zajímavé a pro výuku přínosné. Líbily se např. besedy v knihovně, programy primární prevence, beseda o obojživelnících aj. Jsme touto cestou rádi za zpětnou vazbu, kterou od žáků k proběhlým akcím dostáváme. Víme, co má pak smysl zajišťovat i nadále.

Dalším bodem programu bylo plánování činnosti parlamentu. Jeho členové by rádi v letošním školním roce na jaře uspořádali zajímavou akci pro své spolužáky, předkládaly se tedy náměty, o kterých se následně diskutovalo. Vše ještě zůstává otevřené pro další jednání. Členové parlamentu dále mapovali situaci ve škole a sepisovali různé připomínky a nové náměty, co by chtěli ve škole ještě zlepšit, upravit, zajistit...

Žákovský parlament měl i hosty – žáci 9.B přišli s konkrétními dotazy, které se týkaly školních exkurzí a výletů. Daná problematika bude řešena v rámci třídnických hodin. Na další schůzce v prosinci probereme a vyhodnotíme veškeré náměty ze strany žáků.

Mgr. Marcela Slámová