Jednání parlamentu

Žákovský parlament 2016-2017 - 4. schůzka

Zdeněk Havlík, 18. 01. 2017, 19:36

Parlament16. ledna 2017 se uskutečnila čtvrtá schůzka žákovského parlamentu.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Sněhuláci pro Afriku – plánovaní a organizace akce

4. Různé

Stěžejním tématem další schůzky členů žákovského parlamentu bylo plánování a případná organizace akce „Sněhuláci pro Afriku". Naše škola se rozhodla zapojit do projektu, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.

O termínu konání akce bude škola žáky i veřejnost v závislosti na počasí předem informovat. Rádi bychom pomohli dobré věci, protože pro africké děti není cesta do školy každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem...

Mgr. Marcela Slámová