Jednání parlamentu

Žákovský parlament 2016-2017 - 6. schůzka

Zdeněk Havlík, 21. 05. 2017, 08:39

Parlament10. dubna 2017 proběhla další schůzka členů žákovského parlamentu.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Soutěž Teifoc

4. Příprava akce žákovského parlamentu

3. Mapování situace v okolí školy a našem městě

5. Různé

Úvod patřil jako obvykle organizačním záležitostem a zhodnocení školních akcí za poslední měsíc. V tomto jarním období se toho děje plno, všechny akce byly hodnoceny kladně. V březnu pomohl žákovský parlament s realizací soutěže Teifoc. Stavění domečků se líbilo, žáci 7.C a 8.C zvítězili ve školním kole a připravují se do dalšího kola soutěže.

Dalším bodem programu bylo plánování činnosti parlamentu. Jeho členové připravují zajímavou akci pro své spolužáky. Členové parlamentu mapovali situaci v okolí školy a v našem městě, sepisovali náměty a připomínky svých spolužáků. Problematice se budeme věnovat i nadále.

Mgr. Hana Knapčoková