Uskutečněné akce

Šestý ročník Puclympiády

Zdeněk Havlík, 23. 05. 2015, 09:29

Puclymp-2015-01Na jaře obvykle redakce našeho školního časopisu Puclík pořádá tradiční soutěž ve skládání puzzle. Letos se nám vzhledem k nejrůznějším okolnostem podařilo tuto soutěž uspořádat až v pozdějším termínu – a to 20. května 2015.

V kategorii 4.-6. tříd zopakovala suverénně své loňské vítězství Lucka Ivaničová ze 6.B, které se opět podařilo puzzle poskládat před časovým limitem. Na druhém místě se umístila Dominika Zábršová z 5.A s šedesáti čtyřmi poskládanými dílky a třetí místo shodně obsadily Leontýna Oravcová ze 4.B a Nicol Jurková z 5.A – holky daly dohromady 44 dílků.

Druhý stupeň pak hravě „vykostila" naše zlatá Míša Heralová z 8.C, která sbírá první místa v této soutěži již od šesté třídy! Ale roste jí konkurence, protože puzzle měla na druhém místě (a dříve než se ozval časový limit) složené i Radka Havelková ze 7.C. Trojici děvčat pak na třetím místě podpořila Kristina Poulová ze 7.C s devětasedmdesáti složenými puclíky.

Za pěknou atmosféru, soutěživého ducha a podporu děkujeme i všem ostatním účastníkům soutěže.

Mgr. Dagmar Svobodová

Puclymp-2015-02Puclymp-2015-03Puclymp-2015-04Puclymp-2015-05