Dovednostní soutěže

Dopravní soutěž

Zdeněk Havlík, 02. 07. 2017, 09:05

Dopravni-soutez-2017-01I v letošním školním roce absolvovala naše dvě družstva dopravní soutěž, která v sobě zahrnuje znalosti z dopravní připravenosti, zdravovědy a praktické dovednosti na kole i v silničním provozu. Obě družstva prošla oblastním kolem do kola okresního.

Děkuji za reprezentaci školy jak mladší kategorii ve složení Natálie Heralová, Anna Součková, Jan Samek a Vojtěch Pejchal, tak i kategorii starších žáků - Veronice Košíkové, Simoně Lemperové, Jiřímu Korbářovi a Adamu Hanychovi.

Mgr. Markéta Součková


Dopravni-soutez-2017-02Dopravni-soutez-2017-03Dopravni-soutez-2017-04Dopravni-soutez-2017-05

 

Úspěšní stavitelé ze základní školy

Zdeněk Havlík, 08. 05. 2017, 10:51

Stavitele-SOS-2017-0121. dubna 2017 proběhla na SOŠ na Bělisku soutěž se stavebnicí TEIFOC. Soutěže se zúčastnilo pět týmů ze základních škol našeho okresu. Žáci museli za domácí úkol postavit libovolnou stavbu a tu dopravit k hodnocení. Náš tým si do soutěže vybral Vysočina Arenu. Stavba nám zabrala spoustu tvořivých odpoledních hodin, ale výsledek se líbil, a tak to stálo za to.

Ve vlastní soutěži pak stavěla všechna družstva stejný objekt - větrný mlýn. Stavební práce na větrném mlýně se nám podařily, lopatky na solární pohon jsme rozchodili a práce šla celému týmu pěkně od ruky. Když došlo na vyhlášení výsledků, získal náš stavitelský tým nejlepší ohodnocení a toto kolo soutěže vyhrál.

Přivezli jsme si jako odměnu další stavebnici a můžeme tedy trénovat na krajské kolo, které se uskuteční na podzim v Jihlavě. Celému týmu třídy 7.C ve složení Václav Poul, Jolana Horváthová, Šimon Dufek a Karolína Palová děkuji za snahu a gratuluji ke krásnému výsledku...

Mgr. Erika Oravcová

Stavitele-SOS-2017-02Stavitele-SOS-2017-03Stavitele-SOS-2017-04Stavitele-SOS-2017-05

Soutěž mladých stavitelů

Zdeněk Havlík, 19. 03. 2017, 11:59

Stavitele-2017-01V tomto školním roce jsme získali díky paní učitelce Knapčokové a Kraji Vysočina, kde je naše škola zapojena do projektu ve spolupráci se SOŠ Nové Město na Moravě, krásné stavebnice TEIFOC. Žáci 6. ročníku měli možnost se s nimi seznámit v hodinách pracovních činností a vyzkoušet si své stavitelské dovednosti - rozvrhnou stavbu budovy, namíchat si maltu a postavit z malých cihliček domeček s dveřmi, oknem i střechou. To vše tato stavebnice umožňuje.

A protože tento projekt pokračuje soutěží mezi zapojenými školami, uspořádali jsme školní kolo této stavitelské soutěže. Své dovednosti přišla ukázat čtyřčlenná družstva za každou třídu 6.-8. ročníku. Sešli jsme se v žákovské dílně a každé družstvo stavělo dle vlastních představ, schopností, možností a vzájemné domluvy. Vzniklo devět úžasných staveb. Každá byla originální, zajímavá a bylo znát, že se skupiny dobře připravily. Porota měla velmi těžké rozhodování. Každý by si zasloužil vyhrát, ale to není možné...

Na prvním místě se nakonec umístila čtveřice holek a kluků ze 7.C a 8.C. Spolu s nimi nás teď čeká náročný úkol – postavit netradiční a zajímavou stavbu, kterou musíme převézt na učiliště SOŠ Nové Město na Moravě, kde bude skupinka žáků pokračovat v dalším meziškolním klání s touto stavebnicí.

Děkuji všem stavitelům za účast v soutěži a za skvělé architektonické nápady...

Mgr. Erika Oravcová

Stavitele-2017-02Stavitele-2017-03Stavitele-2017-04Stavitele-2017-05

Soutěž ve šplhu

Zdeněk Havlík, 16. 03. 2017, 19:59

Splh-2017-01V pondělí 27. února 2017 jsme v naší tělocvičně uspořádali okrskové kolo soutěže ve šplhu na tyči. Přestože celkově mezi žáky výkonnost v této dovednosti neustále klesá, sešlo se nás z obou škol čtyřicet devět.

Po nástupu družstev a sportovním pozdravu byla zopakována pravidla pro soutěžící i diváky. Soutěž probíhala za mohutného povzbuzování přihlížejících a soustředění měřičů času na rychlý výkon šplhajících žáků. Zapsání a vyhodnocení časů už pak byla pro organizátory milá povinnost.

Všichni soutěžící dostali za svou snahu sladkost a nejlepší tři v každé kategorii krásný diplom. V okresním kole budou reprezentovat naši školu V. Swaczynová z 2.B, J. Jelínek ze 3.B, S. Hendrich ze 4.A, K. Simajchlová ze 4.B, A. Slonková z 5.A, D. Sklenář z 5.A a T. Tatíčková z 5.B, která by svým nejrychlejším časem mohla konkurovat i mrštné veverce...

PaedDr. Miroslava Kotovicová

 Splh-2017-02Splh-2017-03Splh-2017-04Splh-2017-05

Recitační soutěž žáků 1.-5. tříd

Zdeněk Havlík, 12. 02. 2017, 11:56

Recitace-2016-17-01 kopieOdpoledne 6. února 2017 se kreslírna naší školy zaplnila přihlášenými recitátory z 1.–5. tříd. Letos se sešlo rekordních 43 žáků, kteří byli finalisty třídních kol. Velmi potěšující bylo zjištění, že i osm prvňáčků si vyzkoušelo interpretaci veršů před plným sálem posluchačů. Celková úroveň a kultura projevu soutěžících byla vysoká. Paní učitelky, které posuzovaly uměleckou hodnotu textu a dětský projev na pódiu, to vůbec neměly jednoduché.

Děkujeme všem soutěžícím a publiku za příjemnou atmosféru, blahopřejeme ví-tězům I. a II. kategorie: Jitce Synkové z 2.A, Alici Jirků ze 3.B, Josefíně Bartoňové ze 4.A a Iljovi Brabcovi z 5.B. Hodně úspěchů v obvodním kole 2. března!

PaedDr. Miroslava Kotovicová

Literární klíček

Zdeněk Havlík, 16. 10. 2016, 09:34

Lit-klicek-2016V pátek 5. října 2016 proběhlo v kulturním domě slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Literární klíček. Tu v rámci Roku literátů pro rok 2016 vyhlásilo město Nové Město na Moravě ve spolupráci se ZUŠ Jana Štursy. Do soutěže bylo zasláno 112 prací ve třinácti kategoriích. Porota ve složení Věra Rudolfová, Gabriela Zelená Sittová a Vojtěch Zikmund měla velmi těžkou práci. Nakonec se však rozhodla ocenit 14 prací v jedenácti kategoriích a udělila také zvláštní cenu poroty.

Ani práce našich žáků nezůstaly pozadu. V kategorii žáků 5.-7. tříd ZŠ porota předala věcnou cenu Kateřině Rosecké za text Kdybych byla poslední člověk na Zemi a Ellen Marcinko za báseň Kdybych byla andělem... Oběma autorkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Velké poděkování patří všem, kteří se do soutěže zapojili. Držíme palce v dalších literárních počinech...

 Mgr. Renata Slámová

Barevné malování křídami

Zdeněk Havlík, 23. 09. 2016, 20:35

Kridy-2016-02V pátek odpoledne 16. září 2016 náš školní dvůr jako by ožil. Sešli se na něm žáci prvních až pátých tříd, kteří se chtěli zúčastnit již tradiční zářijové akce s názvem Barevné malování křídami. Sluníčko krásně hřálo a děti se pustily do práce. Následné rozhodování o vítězích bylo velice těžké, protože krásných obrázků a nápadů bylo mnoho.

Všechny děti byly odměněny malými dárečky a vítězům navíc patřil potlesk, uznání i drobné ceny. Příjemné odpoledne rychle uteklo a my se těšíme na jeho další ročník...

Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

Kridy-2016-03Kridy-2016-04Kridy-2016-05Kridy-2016-06Kridy-2016-07Kridy-2016-08Kridy-2016-09Kridy-2016-10

Úspěchy ve výtvarných soutěžích

Zdeněk Havlík, 04. 07. 2016, 15:05

Vytvarne-souteze-2016V tomto školním roce se nám po úspěchu ve výtvarné soutěži Karafiátovi Broučci podařilo získat i další ocenění.

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 2016:

Anna Škorpíková, 6.B – 1. místo v krajském kole

 

Celostátní výtvarná soutěž Ministerstva vnitra ČR Svět očima dětí 2016:

Kateřina Prosecká, 7.C – 1. místo v kategorii ZŠ

Eva Pelikánová, 8.C – 3. místo v kategorii ZŠ

Beata Dudová, Kristýna Benešová, 9.C – 3. místo v kategorii ZŠ

Oceněné žákyně se zúčastnily slavnostního vyhlášení v policejním muzeu v Praze. Všem blahopřejeme!

Mgr. Jitka Matoušková

Naše broučkové vítězství

Zdeněk Havlík, 30. 06. 2016, 18:57

Broucci-2016-01Jimramovská základní škola vyhlásila výtvarnou soutěž Karafiátovi Broučci, která se konala při příležitosti oslav 170. výročí narození spisovatele Jana Karafiáta... Kniha Broučci patří ke známé dětské literatuře a byla dvakrát velmi úspěšně zfilmována v loutkové podobě.

Nechali jsme se v hodinách výtvarné výchovy příběhy Broučků inspirovat a poradili se, jak námět soutěže výtvarně zpracujeme. Žáci šestých tříd se rozhodli, že nakreslí ilustrace, a žáci 9.A pod vedením Matěje Škorpíka prý rovnou chaloupku postaví. Práce trvaly téměř měsíc, ale dílo se podařilo. Chaloupka je nyní vystavena v Jimramovské výstavní síni a stane se jejím trvalým exponátem.

Celkové výsledky soutěže:

 KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 1. STUPEŇ, JEDNOTLIVCI

  • 1. místo - Denisa Vodičková, 5.B, ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124

KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 2. STUPEŇ, SPOLEČNÉ PRÁCE

  • 1. místo – Matěj Škorpík a Jiří Kovařík + kolektiv žáků 9.A, ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124
  • 2. místo – kolektiv 6. tříd – ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124

Mgr. Jitka Matoušková

Dopravní soutěž

Zdeněk Havlík, 26. 06. 2016, 11:37

Dopravka-2016-01I v letošním školním roce jsme se zúčastnili dopravní soutěže. Družstvo musí být složeno ze dvou děvčat a dvou chlapců. Za naši školu soutěžili Natálie Heralová (4.A), Anna Součková (4.B), Václav Horňas (4.B) a Vojtěch Pejchal (4.A). V této soutěži nestačí pouze umět jezdit na kole, musíte prokázat i vědomosti ve zdravovědě a pravidlech silničního provozu.

Nejobtížnější částí je jízda zručnosti, kterou v krajském kole podstupují soutěžící s batohem na zádech a se zátěží. Čtvrtou, poslední disciplínou - pro nás nejoblíbenější - je jízda po dopravním hřišti podle pravidel s projížděním stanovišť v daném pořadí.

Skvělým výsledkem je to, že se naše družstvo probojovalo až do krajského kola. Zde reprezentovalo naši školu v soutěži Cyklista Vysočiny. Gratulujeme!!!

Mgr. Markéta Součková

Dopravka-2016-02Dopravka-2016-03Dopravka-2016-04Dopravka-2016-05

Dětská scéna aneb přehlídka dětských recitátorů

Zdeněk Havlík, 06. 03. 2016, 11:26

Recitace-2016-06Ve čtvrtek 18. února 2016 se v kulturním domě konalo obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů. V I. a II. kategorii se jí zúčastnilo celkem 31 dětí z okolních základních škol. Našimi želízky v ohni byli Jakub Miko, Jan Oravec, Amálie Slonková a Jana Tomancová.

Porotkyně ze ZUŠ to neměly vůbec jednoduché, když musely vybrat z každé kategorie dva postupující do okresního kola. Ale nakonec rozhodly a my můžeme poblahopřát Amálii Slonkové, která postupuje do okresního kola. Blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se na průběhu akce podíleli.

Mgr. Pavla Sedláková

Recitační soutěž žáků 1. stupně

Zdeněk Havlík, 15. 02. 2016, 19:13

Recitace-2016-01Školní kolo recitační soutěže žáků 1. a 2. věkové kategorie proběhlo na naší škole 3. února 2016 za účasti třiceti soutěžících. Tomuto poetickému odpoledni však předchází příprava mladých recitátorů, kteří po vhodném výběru básně zapracují na jejím pamětném osvojení a především pak na přednesu. Vyvrcholením snahy všech soutěžících je odvaha vystoupit na pódium před publikum a zaujmout posluchače v sále.

Většině se podařilo zvládnout trému a udivit přítomné tím, co dokáže žák 1. stupně. Dokladem toho je opět výborná Amálka Slonková ze 4.A, dále pak Jana Tomancová z 5.A, Jan Oravec a Jakub Miko ze 3.B. Odvážné čtveřici patří naše poděkování s přáním úspěchů v obvodním kole, kam všichni postupují.

PaedDr. Miroslava Kotovicová

Recitace-2016-02Recitace-2016-03Recitace-2016-04Recitace-2016-05

Barevné malování křídami

Zdeněk Havlík, 01. 10. 2015, 13:35

Kridy-2015-01Druhá polovina září je již několikátým rokem termínem, kdy se sejdou žáci 1.–5. tříd na našem školním dvoře, aby se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Barevné malování křídami. Letos to byla středa 16. září. Od rána jsme všichni vyhlíželi sluníčko, které se stále schovávalo za mraky. Ale v poledne se umoudřilo a příjemně hřálo všechny děti, které se snažily namalovat ty nejkrásnější obrázky. Rozhodnout, které to jsou, bylo opravdu těžké.

Ti nejlepší byli oceněni pěknými cenami a také potleskem všech přítomných. Ostatní soutěžící dostali malou sladkost a magnetku se smajlíkem. Středeční odpoledne bylo plné pohody, sluníčka a usměvavých tváří.

Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

Kridy-2015-02Kridy-2015-03Kridy-2015-04Kridy-2015-05

Krajské kolo recitační soutěže

Zdeněk Havlík, 05. 05. 2015, 19:39

Recitace-2015-08Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se v Třebíči uskutečnilo krajské kolo dětské sólové recitační soutěže Dětská scéna 2015. Naši školu reprezentovala Amálka Slonková ze 3.A, která předtím úspěšně prošla obvodním i okresním kolem...


Když jsme s tatínkem přijeli na recitaci, tak jsme chvíli bloudili po třebíčském náměstí, ale nakonec nám jedna paní poradila, kde je kulturní dům. Tak jsme šli do budovy a zapsali jsme se. Pak bylo zahájení. 3. a 4. kategorie byla ve velkém sále a 1. a 2. kategorie recitovala v malém. Já jsem byla zařazena do1. kategorie. Před mojí básničkou recitovalo nekolik jiných dětí. Tak jsem byla nervózní, než jsem se dostala na řadu. Po ukončení soutěže se rozhodovalo, kdo bude vítězem, předávaly se pamětní listy a diplomy. Byla jsem strašně moc zvědavá, kdo to v naší kategorii vyhraje. Byla jsem to já!!! Měla jsem obrovskou radost!

  Amálka Slonková, 3.A

Dopravní soutěž - vítězství v oblastním kole

Zdeněk Havlík, 27. 04. 2015, 19:02

Dopravka-2015-019. dubna 2015 se čtyřčlenný tým žáků naší školy zúčastnil oblastního kola dopravní soutěže. Při jízdě na kole prokázali své řidičské umění v jízdě zručnosti a na dopravním hřišti rozvahu a plynulou jízdu při průjezdu danými stanovišti. Čekal na ně i test, kde prokázali znalost dopravních předpisů a znalost první pomoci.

Ač nováčci, umístili se na 1. místě a postupují do dalšího kola, které nás čeká ve Velkém Meziřičí.

Mgr. Markéta Součková

Soutěž Nebezpečí internetu

Zdeněk Havlík, 15. 04. 2015, 09:40

 Nebezp-internet-2015-00Život bez počítače si v dnešní době nedokážeme skoro ani představit. Počítač nám v životě pomáhá, ale někdy se v souvislosti s ním můžeme dostat i do nepříjemných situací. Co všechno se může stát a na co je třeba si dávat pozor, vyjádřili žáci naší školy v soutěži s názvem Nebezpečí internetu.

Zapojila se do ní většina žáků druhého stupně, ale i mladší žáci. Vytvořeny byly výkresy, plakáty, fotopříběhy, sepsány byly úvahy i příběhy, dokonce byly i natočené filmy. Práce byly velice vydařené a jen velmi těžko se vybíraly ty nejlepší. Jejich autoři byli dne 31. března 2015 slavnostně oceněni v kreslírně za přítomnosti spolužáků, učitelů a rodičů. Práce budou do konce dubna vystaveny v kreslírně, takže si je může každý přečíst a prohlédnout. Pro všechny účastníky poté proběhla beseda Děti v síti, vedená Centrem prevence CéPéčko, Portimo o.p.s. Rodiče i děti se dozvěděli mnoho užitečných informací, které jim mohou pomoci zvládat nebezpečí internetu. Na závěr proběhla projekce některých soutěžních filmů. Měly velký úspěch, ani se nikomu nechtělo odcházet. Věříme, že nyní si už s nebezpečím internetu poradíme!

Mgr. Hana Knapčoková, Mgr. Jaroslava Hnízdilová

Nebezp-internet-2015-02Nebezp-internet-2015-03Nebezp-internet-2015-04Nebezp-internet-2015-05

Tento program je součástí projektu SOS – Prevence kriminality. Je podporován Krajem Vysočina.

Kraj-Vysocina-podporil

Nebezpečí internetu - kyberkriminalita

Zdeněk Havlík, 28. 03. 2015, 08:19

Nebezp-internet-2015-01Žáci naší školy jsou v průběhu celého roku seznamováni s problémem kyberkriminality (přiměřeně k věku), s nebezpečím, jaké jim při používání internetu hrozí, a především s možnostmi, jak se problémů vyvarovat. Byla vyhlášena soutěž zaměřená na bezpečí práce s počítačem a užívání internetu.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a výstava prací proběhne 31. března 2015 v 15 hodin v aule naší školy za přítomnosti rodičů. Následovat bude beseda pro rodiče a děti s názvem „Děti v síti" vedená Centrem prevence CéPéčko, Portima o.p.s. Zájemcům bude nabídnuta rada a pomoc v případě setkání se s kyberkriminalitou. Všichni jsou srdečně zváni...

Mgr. Hana Knapčoková

 

 Tento program je součástí projektu SOS – Prevence kriminality. Je podporován Krajem Vysočina.

Kraj-Vysocina-podporil

Okresní kolo recitační soutěže

Zdeněk Havlík, 23. 03. 2015, 19:24

Recitace-2015-07V úterý 17. března 2015 proběhlo okresní kolo přehlídky dětských recitátorů ve Žďáře nad Sázavou. Naši školu reprezentovala děvčata postupující z obvodního kola - Amálie Slonková z 3.A v 1. kategorii a Jolana Horváthová z 5.B ve 2. kategorii.

Obě naše žákyně si vedly výborně. Jolana Horváthová získala ocenění za výběr textu. Amálka Slonková dokonce postoupila do krajského kola recitační soutěže.

Mgr. Dita Machová

Obvodní kolo recitační soutěže

Zdeněk Havlík, 08. 03. 2015, 09:33

Recitace-2015-06Ve čtvrtek 26. února 2015 proběhlo v DDM obvodní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali Ondra Štěpánek (2.A), Amálie Slonková (3.A), Simon Hrubec (5.A) a Jolana Horváthová (5.B). Po slavnostním zahájení začínala recitovat druhá kategorie, aby se děti z kategorie první rozkoukaly.

Je to odvaha recitovat před tolika lidmi, ale všichni to zvládli výborně a porota měla velice těžké rozhodování. Pro nás to ale dopadlo více než skvěle. V první kategorii zvítězila Amálka Slonková a ve druhé kategorii Jolanka Horváthová. Obě děvčata nás budou reprezentovat v okresním kole Dětské scény ve Žďáře nad Sázavou. Držíme jim palce!

Mgr. Jaroslava Truksová

Recitační soutěž

Zdeněk Havlík, 14. 02. 2015, 09:44

Recitace-2015-01Pondělní odpoledne 9. února 2015 patřilo již tradičně malým recitátorům, kteří společně se svými fanoušky z řad spolužáků, rodičů a prarodičů přicházeli do kreslírny, kde si mnozí zkusili poprvé, jak zvládají trému, rozpaky a jiné pocity, které se projevují před tolika posluchači a porotou.

Některé výkony byly rozpačité, občas nápověda pomohla jedním slovem, ale v některých případech jsme všichni tajili dech nad délkou textu či skvělým podáním veršů. Na postupových 1. místech letos stáli Ondra Štěpánek z 2.B, Amálka Slonková z 3.A, Jana Tomancová ze 4.A a Jolanka Horváthová z 5.B. Gratulujeme a přejeme hodně pěkných zážitků v obvodním kole!

Čekání na výsledky zpříjemnili dětem spolužáci z 2. stupně, kteří se dále věnují básním a próze. Daniele Vodičkové z 6.C a Jakubovi Havlíčkovi z 9.B patří dík za snahu pobavit své mladší kamarády. Na závěr děkujeme všem, kteří s námi společně tuto poetickou chvilku trávili a vytvářeli tak příjemnou atmosféru.

PaedDr. Miroslava Kotovicová

Recitace-2015-02Recitace-2015-03Recitace-2015-04Recitace-2015-05

Barevné malování křídami

Zdeněk Havlík, 05. 10. 2014, 10:49

Malovani-2014-01A tak se zase po roce stal školní dvůr krásně barevným... Ve čtvrtek 18. září 2014 se zde totiž sešly děti z 1. až 5. tříd a zúčastnily se výtvarné soutěže s názvem Barevné malování křídami. K práci jim krásně svítilo sluníčko, a tak za chvíli byl dvůr vyzdobený princeznami, papoušky, květinami...

Ti nejlepší získali ceny a medaile a všichni ostatní dostali bonbóny a záložky. A všichni jsme si opět přáli, aby sluníčkové počasí trvalo co nejdéle, aby ty naše malby dlouho vydržely!

Mgr. Jaroslava Truksová


Malovani-2014-02Malovani-2014-03Malovani-2014-04Malovani-2014-05

Strana 1 z 2

« 1 2 »