Soutěže v oblasti ICT

Ajtík 2017

Zdeněk Havlík, 05. 04. 2017, 16:16

Ajtik-2017-01Více než sto dětí z deseti okolních malotřídních škol přijalo pozvání na 5. ročník soutěže rámcově zaměřené na oblast informačních technologií, která se pod názvem Ajtík 2017 uskutečnila 22. března 2017 v prostorách naší školy. Cílem této soutěže - stejně jako v minulých letech - nebylo ani tak pořadí zúčastněných týmů na výsledkové listině, jako spíš možnost vyzkoušet si zábavnou formou možnosti informačních technologií, které může naše specializovaná základní škola svým žákům nabídnout.

Na celkem šesti stanovištích si soutěžní družstva prověřila svůj postřeh, rychlost, šikovnost a zručnost, ale hlavně se děti dobře pobavily, vyzkoušely si něco nového a strávily tak se svými kamarády příjemné dopoledne. Jak bývá na Ajtíkovi dobrým zvykem, malou odměnu za svoji snahu dostali všichni, takže s prázdnou nikdo neodcházel, za což patří dík nejenom našemu spolku rodičů, ale také sponzorům, kteří soutěž podpořili.

Všem účastníkům i organizátorům děkujeme za elán a nadšení pro hru a těšíme se za rok na setkání při Ajtíkovi 2018...

Zdeněk Havlík

Ajtik-2017-02Ajtik-2017-03Ajtik-2017-04Ajtik-2017-05

 

 

 

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE. Videoreportáž, jak ji pořídili žáci z 9.C, je k dispozici ZDE.

nmnm-SR-podpora

 

 

Celostátní kolo soutěže v programování

Zdeněk Havlík, 06. 07. 2016, 10:18

Programovani-2016-01V pátek 24. června 2016 jsem se s dalšími sedmi zástupci z Kraje Vysočina vydala na celostátní kolo soutěže v programování do Hradce Králové. Soutěžila jsem v kategorii Kancelářské aplikace, kam jsem postoupila z krajského kola.

Spolu se mnou soutěžilo další 20 žáků, z toho pouze tři dívky. Ačkoliv jsme byly jediné, myslím, že jsme celkem stíhaly pochopit, co za programátorské „fígle" se nám kluci snaží vysvětlit. Ten den jsme se ubytovali, proběhlo slavnostní zahájení a večeře.

Další den nás čekalo celé dopoledne plné soutěžení. Když jsem viděla zadání naší kategorie, říkala jsem si, že budu určitě poslední, ale že to vlastně vůbec nevadí. Zadání všech kategorií bylo opravdu hodně těžké, ale vzhledem k tomu, že toto kolo bylo finále, by to asi ani jinak být nemělo.

 Po dopolední práci jsme se vydali na exkurzi do vodní elektrárny, kde jsme se dozvěděli, jak celá funguje. Dalším programem byly dvě přednášky – první o fakultě informatiky a managementu, ve které soutěž probíhala, a druhá o virtuálním světě. Mně se nejvíce líbila druhá přednáška, ve které nám jeden pán představoval něco jako brýle, přes které jste byli ve virtuálním světě. Na ukázku posílal vesmír, který jste si mohli prohlédnout ze všech stran. Jak jste totiž otáčeli hlavou, tak jste si prohlíželi vesmír. Kdybych neslyšela dál probíhající přednášku, opravdu bych věřila, že jsem někde jinde. Svět si totiž můžete přibližovat podle toho, jak chcete.

Nejvíce užitečné je to například pro lékaře, kteří se takhle zajdou „podívat" do lidské cévy, prohlédnou si kolem sebe létající krvinky a další (další podrobnosti se můžete dozvědět ZDE). Po přednášce jsme se zašli podívat do planetária a v devět hodin se naše kategorie dozvěděla výsledky. Umístila jsem se na 13. místě. Někteří se šli o svůj výsledek hádat s porotou, ale já měla ze svého umístění takovou radost, že jsem o správnosti hodnocení vůbec nepochybovala.

Účastníci některých kategorií se dozvěděli své výsledky až pozdě v noci, a tak vyhlášení v neděli probíhalo až od deseti hodin. Tam jsme všichni dostali diplom a vydali se na cestu domů. Protože jsme měli dost času, než nám jel autobus, vydali jsme se do obřího akvária a na oběd.

Děkuji paní učitelce Janě Pastyříkové ze 2. ZŠ ve Žďáru nad Sázavou, že se o mě postarala, a panu učiteli Slámovi a Smékalovi za dovednosti, které mě naučili, a za přihlášení do soutěže.

Nina Křížová, 9.C

Programovani-2016-02Programovani-2016-03Programovani-2016-04

 

 

 

 

OfficeArena 2016 - postup do celostátního finále

Zdeněk Havlík, 19. 06. 2016, 19:19

OffArena-2016-01Soutěž OfficeArena 2016, která je realizována ve spolupráci se vzdělávacími centry Microsoft Partneři ve vzdělávání Česká republika a jejímž pravidelným generálním partnerem je společnost Microsoft s.r.o., navazuje na velmi úspěšné předchozí ročníky, kterých se zúčastnily stovky žáků z celé republiky...

Letošní ročník byl pro naši školu trochu výjimečný. Naše vzdělávací centrum se stalo jedním z tvůrců zadání a hlavním organizátorem letošního ročníku, kterého se zúčastnilo více než jedenáct stovek účastníků a přes sto dvacet škol z celé České republiky! Žáci a studenti si v soutěži testují své technické znalosti a dovednosti práce s aplikacemi Microsoft Office, ale i prezentační a komunikační schopnosti obhajobou své práce. Zadání jsou vždy strukturována tak, že technická vyspělost a dobrá práce s aplikacemi je jen jednou z částí hodnocení. Soutěžící vždy řeší komplexní reálný problém, snaží se jej zařadit do souvislostí, popisují jednotlivé části úkolu, stávají se organizátory, projektovými manažery, prezentátory...

Po úspěšně zvládnutém školním kole se do krajského kola nominovaly žákyně Nina Křížová, Tereza Šebková a žáci Jiří Krejčík a Tomáš Chudoba. Do celostátního finále, které se konalo v Praze v sídle společnosti Microsoft, nakonec postoupila Nina Křížová. Nina ve finále prezentovala svůj soutěžní projekt Organizace soutěže pro malotřídní školy a reprezentovala velmi dobře. Neobsadila sice jedno z prvních tří míst, ale její prezentace, která souvisela se zachováním lidových tradic a zvyků na Vysočině, byla porotou velice kladně hodnocena. Součástí její práce byly dokonce webové stránky projektu, které nikdo jiný v soutěži nevytvořil. 

Za účast ve všech kolech soutěže OfficeArena 2016 všem soutěžícím veliké díky!

Mgr. Miroslav Sláma

 OffArena-2016-02OffArena-2016-03OffArena-2016-04OffArena-2016-05

 

 

 

Stránky projektu si můžete prohlédnout ZDE. Galerii fotografií si můžete prohlédnout ZDE.

 

Ajtík 2016

Zdeněk Havlík, 31. 03. 2016, 12:58

Ajtik-2016-01Ve středu 23. března 2016 přivítala naše škola opět po roce soutěžní týmy z okolních malotřídních škol, které přijaly pozvání na 4. ročník zábavné soutěže lehce orientované na informační technologie Ajtík 2016.

Soutěž není náročná a nejde v ní ani tak o body nebo umístění, ale spíš o to zábavnou formou představit dětem prostředí velké základní školy se všemi možnostmi, které její vybavení skýtá. Deset týmů se svými průvodci postupně prošlo pět soutěžních stanovišť, na kterých měli účastníci možnost prokázat svoji orientaci ve světě informačních technologií, postřeh, paměť, rychlou reakci i manuální zručnost.

A jaké nástrahy pro účastníky soutěže letošní Ajtík připravil? Nemohly chybět tolik oblíbené elektronické piškvorky, poznávání zvířat podle zvuků a postupně odkrývaných obrázků, práce s tablety a QR kódy, ale také třeba odhalování tajů lidského těla nebo zásad správného třídění odpadů. Soutěžící letos zavítali i do školní cvičné kuchyně, kde podle čichu nebo hmatu odhadovali různé typy kuchyňských ingrediencí. Manuální zručnost si mohli vyzkoušet ve školní dílně s kladívkem, pilkou nebo pilníkem v ruce.

Při závěrečném vyhlášení výsledků byli všichni účastníci soutěže odměněni hezkými cenami, které věnovaly firmy Microsoft, AutoCont, K-net, město Nové Město na Moravě a Sdružení rodičů. Absolutním vítězem letošního ročníku se stalo družstvo ze ZŠ Křídla, druhé místo patřilo Nové Vsi a třetí místo uhájili školáci z Křižánek.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci letošního Ajtíka podíleli, a věříme, že za rok při pátém ročníku bude startovní pole opět plné šikovných dětí z malotřídních škol...

Zdeněk Havlík

Ajtik-2016-02Ajtik-2016-03Ajtik-2016-04Ajtik-2016-05

 

 

 

 

Fotogalerii ze soutěže Ajtík 2016 si můžete prohlédnout ZDE.

Nebezpečí kyberprostoru

Zdeněk Havlík, 06. 02. 2016, 10:37

Soutez-internet-2016-01Letošní ročník krajské soutěže Kraje pro bezpečný internet se opět zaměřil na mladé lidi základních a středních škol s cílem prevence a vzdělání v oblasti internetu. Projekt usiluje o to, aby si co nejvíce uživatelů internetu uvědomilo, jak zodpovědně zacházet se svými i s cizími citlivými údaji osobního charakteru, dále že je nutné vyvarovat se rozesílání řetězových e-mailů, tzv. hoaxů, a také učí, jak se zachovat např. tehdy, kdy se člověk stane obětí kyberšikany.

Projekt je podpořen velkými hráči na poli internetové bezpečnosti - Asociací krajů České republiky, Národním centrem bezpečnějšího internetu a společností Microsoft a AutoCont.

Soutěž je rozdělena na dvě kola. První kolo bylo zahájeno e-learningovou podporou, která přitažlivou formou naučila žáky znát různá nebezpečí internetu a znát nástroje proti těmto hrozbám. Toto kolo bylo zakončeno znalostním kvízem, kterého se v Kraji Vysočina zúčastnilo kolem tisícovky žáků.

V tvůrčí kategorii, kdy mohli jednotlivci i týmy prostřednictvím originálních plakátů a natočených krátkých filmů poukázat na konkrétní nebezpečí internetového prostředí, zabodovala nová témata. Žáci si uvědomili, že hrozbám jsou vystaveny všechny generace, a často se zaměřovali právě na generaci seniorů.

V kategorii „Video" obsadil třetí místo David Kulka a v kategorii „Plakát" pak družstvo ve složení Michaela Malinová, Nina Křížová, Anna Štrofová a Daniel Kršek.

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy a tříd specializovaných na informační technologie. Podrobnější informace ze soutěže si můžete přečíst ZDE.

Mgr. Miroslav Sláma

Soutez-internet-2016-02Soutez-internet-2016-03Soutez-internet-2016-04Soutez-internet-2016-05

Bobřík informatiky 2015

Zdeněk Havlík, 05. 12. 2015, 11:25

Bobrik-2015V polovině listopadu jsme se podruhé zúčastnili Bobříka informatiky – informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Soutěžili jsme ve všech kategoriích, tedy v kategorii MINI (4. a 5. ročník), BENJAMIN (6. a 7. ročník) a KADET (8. a 9. ročník).

Žáci plnili nelehké úkoly na logické myšlení a dobrý úsudek. Často nepomohly naučené znalosti ze školy, a naopak pomohlo obyčejné „selské myšlení", a tak se často stávalo, že prospěchem průměrní žáci se umístili na předních příčkách soutěže. Celkové pořadí účastníků soutěže i vzorové příklady si můžete prohlédnout v příloze tohoto textu.

Celkem si v republice zasoutěžilo 52 597 účastníků(vloni 44 084) z 509 škol. U nás se Bobříka snažilo ulovit 165 soutěžících a nakonec si vzácnou trofej odneslo 35 žáků. Blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Sláma

pdfBobřík informatiky 2015 - výsledky.pdf

pdfBobřík informatiky 2015 - příklady.pdf

Ajtík 2015

Zdeněk Havlík, 12. 04. 2015, 11:19

Ajtik-2015-01Ve čtvrtek 26. března 2015 se v prostorách naší školy utkaly týmy okolních malotřídních škol při třetím ročníku soutěže Ajtík 2015, která - jak již název lehce naznačuje - je zaměřena na oblast informačních technologií. Určitě v ní nejde o body ani o zoufalou snahu zvítězit, ale spíš o hru a zábavu, která nenásilnou formou uvede děti do digitálního světa a ukáže možnosti, které může už základní škola v oblasti informačních technologií nabídnout svým žákům.

Letos se akce zúčastnilo téměř 130 dětí z dvanácti škol. Bylo pro ně připraveno celkem šest stanovišť, která byla buď skutečně soutěžní a děti zde mohly prokázat svoji šikovnost či znalosti z oblasti informačních technologií, nebo spíše demonstrační, kde bylo cílem ukázat, co všechno může pomocí výpočetní techniky zvládnout žák základní školy, která se na informační technologie specializuje.

A tak si účastníci akce zahráli počítačové piškvorky, vyzkoušeli si elektronický hlasovací systém, v digitální videostřižně nadabovali známé postavy z kreslených pohádek, pomocí tabletů a po budově rozmístěných QR kódů luštili tajenku a nahlédli také do útrob počítačů a seznámili se s jejich jednotlivými komponenty. Nemohlo chybět ani stanoviště v tělocvičně, kde šlo tak trochu o šikovnost a hbitost, ale hlavně o protažení těla a legraci. Velkým zážitkem byla pro děti návštěva improvizovaného digitálního fotostudia, z něhož si odnášely snímky sebe a svých spolužáků i učitelů, které byly „pořízeny" třeba před Eiffelovou věží v Paříži, na břehu moře nebo ve společnosti známých filmových hvězd...

Věříme, že si všichni účastníci kromě drobných dárků, které dostali za svoji šikovnost a nasazení, odnesli hlavně dobrý pocit a snad i bližší představu o tom, co všechno mohou sami pomocí moderních informačních technologií už na základní škole dokázat...

Zdeněk Havlík

Ajtik-2015-02Ajtik-2015-03Ajtik-2015-04Ajtik-2015-05Ajtik-2015-06Ajtik-2015-07Ajtik-2015-08Ajtik-2015-09

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní fotogalerii ze soutěže Ajtík 2015 si můžete prohlédnout ZDE.

Bobřík informatiky 2014

Zdeněk Havlík, 06. 12. 2014, 10:01

bobrik-inf-2014-01Bobřík informatiky je celostátní soutěž v algoritmizaci a logickém myšlení, kterou pořádá Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Letošního ročníku se zúčastnilo 44083 soutěžících (vloni 34454, předloni 27550) z pěti stovek škol (vloni 373). Průměrně za školu soutěžilo 88 žáků.

Naše škola se dlouhodobě zabývá systematickou výukou programování www stránek, programovacím jazykem SCRATCH a PHP skriptovacím jazykem, cíleně prosazujeme algoritmizaci do výuky ve specializovaných třídách se zaměřením na výpočetní techniku.

Bobříka informatiky jsme zvolili jako vynikající nástroj, kterým si můžeme změřit své síly a porovnat naše vědomosti s ostatními školami. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 21 soutěžících. Nejlepšího výsledku dosáhli žáci v kategorii KADET, kde Pavel Svoboda (9.C) a Jan Poul (9.C) obsadili první místo! Blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Sláma

bobrik-inf-2014-02bobrik-inf-2014-03

 

 

 

Umístění nejlepších žáků školy v rámci celé České republiky:

Kategorie MINI

70. Horváthová Jolana (5.B)

80. Juránek Tomáš (5.A)

179. Dufek Šimon (5.B)


Kategorie BENJAMIN

397. Pejchlová Vanessa (7.C)

732. Rovenská Tereza (7.C)

959. Halová Tereza (7.C)


Kategorie KADET

1. Poul Jan (9.C)

1. Svoboda Pavel (9.C)

54. Německý Vojtěch (9.C)

 

Kompletní umístění žáků naší školy si můžete prohlédnout ZDE.

Ajtík podruhé

Zdeněk Havlík, 13. 04. 2014, 11:29

Ajtik-2014-01Ve čtvrtek 3. března 2014 se uskutečnil druhý ročník soutěže málotřídních škol Ajtík 2014. Týmy tvořené žáky 3.-5. tříd si mohly „osahat" a vyzkoušet moderní techniku, uplatnit svoje znalosti a šikovnost. Tentokrát si síly poměřilo téměř 120 žáků z10 okolních venkovských škol.

Na pěti stanovištích je čekaly počítačové piškvorky, elektronické hlasování při všeobecném kvízu, práce na tabletu, poznávání částí počítače, hrátky v tělocvičně a ukázky práce v počítačových třídách. Každá škola se snažila získat co nejvíce bodů, ale vyhrát mohli přece jen ti nejlepší.

1. místo získala ZŠ Bohdalec, na druhém místě skončila ZŠ Křižánky a o třetí místa se podělila ZŠ Věcov a ZŠ Řečice. Ceny a diplomy si neodnášeli jen žáci těchto vítězných škol, ale odměněni byli všichni účastníci. Děkujeme za pěkné dopoledne.

 Mgr. Jana Láchová

Ajtik-2014-02Ajtik-2014-03Ajtik-2014-04Ajtik-2014-05Ajtik-2014-06Ajtik-2014-07Ajtik-2014-08Ajtik-2014-09

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní fotogaleri ze soutěže Ajtík 2014 si můžete prohlédnout ZDE

S Vysočinou bezpečně na internetu

Zdeněk Havlík, 20. 02. 2014, 12:52

Bezp-internet-0111. února 2014 se konalo v Jihlavě krajské kolo soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu, jejímž cílem je vzbudit u žáků zdravý zájem o bezpečnou práci s internetem a sociálními sítěmi. Od začátku školního roku probíhalo korespondenční e-mailové kolo, ze kterého na základě správně zodpovězených otázek a přidělených bodů mohly děti postoupit přímo do krajského kola.

V konkurenci více než sedmi stovek soutěžících se to podařilo hned pěti žákům třídy 9.C. Kromě nich postoupili ještě tři žáci z jiných škol a v kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě pak všichni postupující představili své příspěvky na téma Bezpečnost na internetu ve formě prezentací či filmů.

Naši žáci si vedli velmi dobře, o čemž svědčí 2. místo Radima Zítky, který se tak může radovat z nového mobilního telefonu, a 3. místo Aničky Obrové, která si odnesla za odměnu společenskou hru. I další soutěžící byli oceněni drobnými odměnami. Za vzornou reprezentaci školy tak děkujeme nejen jim, ale i Marušce Novotné, Ondřeji Ševčíkovi a Jitce Trávníčkové.

Mgr. Dagmar Svobodová

 Bezp-internet-02Bezp-internet-03Bezp-internet-04

Úspěchy žáků specializovaných tříd

Zdeněk Havlík, 19. 05. 2013, 14:29

OffAre-2013-06OfficeArena 2013

I druhý ročník soutěže OfficeArena 2013, pořádaný společností Microsoft, měl prověřit dovednosti při práci s Office aplikacemi a schopnost obhájit si svoji práci formou prezentace. Do realizace celé soutěže se zapojila i naše základní škola. Jako krajské školicí středisko Microsoft Innovative Center se naše škola stala i místem, kde se konalo klání krajského kola soutěže. Mezi nejlepší z kraje se probojovali tři naši žáci - Ondřej Ševčík, Pavel Zelený a Aneta Dufková. Aneta se poté vydala jako vítěz Kraje Vysočina v kategorii základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií do kola celostátního.

Soutěž byla letos poprvé pořádaná jako mezinárodní, a tak se ve finálovém kole, které se konalo 9. května 2013 v pražském sídle Microsoftu, v boji o vítězství setkali nejen zástupci jednotlivých krajů České republiky, ale také zástupci Slovenska. Mezinárodní integraci bylo rovněž přizpůsobeno téma soutěže. Ve věkové kategorii základních škol měli soutěžící za úkol připravit kompletní projekt výměnného pobytu pro žáky ze Slovenska, slovenští soutěžící pak připravovali program pro návštěvu z Česka. Svou roli tedy hrála i obsahová část projektu, ale důležitějšími kritérii při obhajobě finálové prezentace bylo technické zpracování a jazykový projev. Tohle všechno se Anetě Dufkové podařilo zvládnout, a tak zopakovala svůj loňský úspěch a i letos obhájila první místo a stala se vítězkou celostátního kola soutěže OfficeArena 2013.

Olympiáda v programování

V oblasti Office aplikací, se kterými se žáci naší specializované třídy během čtyř let studia podrobně seznámí, se nám daří i v olympiádě v programování. Této olympiády se zúčastňujeme i v kategorii tvorba webu, kde se do krajského kola probojovali tři naši zástupci, ale bylo pro ně těžké srovnávat své znalosti se středoškoláky a obsadili jsme „pouze" čtvrté místo. Naopak právě v kategorii Office aplikací se do krajského kola dostali sice jen dva naši zástupci, Filipu Vraspírovi se ale podařilo suverénně a se značným bodovým náskokem zvítězit a zajistil si tak postup do kola celostátního, které se bude konat v Jánských Lázních. V porovnání s ostatními soutěžícími bude mít dobrou startovní pozici, získal totiž nejvíce bodů v republice.

Příčinu dobrých výsledků vidíme z velké části v naší účastí v globálním programu Microsoft IT ACADEMY, který umožňuje používat autorizované a originální materiály firmy Microsoft. Program mohou žáci zakončit certifikovanou zkouškou Microsoft Office Specialist a odnést si ze školy mezinárodně uznávaný certifikát MOS. Certifikát je skládán v anglickém jazyce.

Mgr. Miroslav Sláma

OffAre-2013-02OffAre-2013-03OffAre-2013-04OffAre-2013-05

 

 

 

 

 

Soutěž Ajtík 2013

Zdeněk Havlík, 09. 04. 2013, 14:23

Ajtik-2013-01Učitelé výpočetní techniky a žáci 9.C – specializované třídy na výpočetní techniku - 1. ZŠ v Novém Městě uspořádali dne 4. dubna 2013 pro malotřídní školy z okolí soutěž Ajtík 2013, která byla převážně zaměřená na výpočetní techniku. Pozvání využily a výuku tak svým žákům zpestřily školy z Křídel, Zvole, Fryšavy, Věcova, Radešínské Svratky, Nové Vsi, Slavkovic a Radňovic.

Soutěž byla připravena pro žáky 4. a 5. ročníků, kteří by se v budoucnu mohli přihlásit do specializované počítačové třídy 1. ZŠ. Školy ve Slavkovicích a Nové Vsi nemají páté ročníky, a tak byly trochu v nevýhodě, když své týmy sestavily jen z 3. a 4. ročníků. V osm hodin se do kreslírny školy dostavilo 90 dětí. Pan učitel Havlík po přivítání vysvětlil účastníkům a jejich učitelům pravidla soutěže, seznámil je s disciplínami a přidělil týmu každé školy asistenta. Rolí asistentů se ujali žáci 9.C, kteří letos počítačovou specializaci na 1. ZŠ končí, a týmy doprovázeli nejen v soutěži, ale ukázali jim i prostory školy, kde mnohé z dětí byly poprvé.

Všichni členové týmu obdrželi visačku s názvem své školy a mohlo se začít. Na pěti stanovištích plnili zadané úkoly a statečně bojovali za svou školu. Zahráli si elektronické piškvorky, určovali části počítače, ukázali znalosti ve vlastivědě, pokusili se sestavit puzzle ve stanoveném čase a předvedli svou obratnost v tělocvičně. I když tým na daném stanovišti zastupoval někdy jen jeden žák, zapojili se všichni, neboť mu mohli radit a pomáhat s odpovědí. Všechny týmy se snažily ze všech sil a bojovaly o co nejlepší výsledek. Po více než dvou hodinách napjatě očekávaly vyhlášení poroty, která měla jistě nelehkou práci. Každé družstvo tajně doufalo ve vítězství. Ale na prvních místech nemohou být všichni účastníci.

Nejlepší výsledek mělo družstvo ze ZŠ Radešínská Svratka, na druhém místě se umístila ZŠ Křídla a na třetí příčce ZŠ Věcov. Všechny týmy dostaly za účast diplom a tašku se sladkostmi, členové vítězného družstva navíc USB flash disky. Nešlo ale jen o ceny. Hlavní je, že i žáci malých škol měli možnost dostat se do velké školy, poměřit si síly se stejně starými dětmi a ukázat, že i děti z malotřídních škol ví, co je počítač a interaktivní tabule.

Prezentace Anety Dufkové z 9.C o výuce v počítačových třídách ujistila žáky, kteří chtějí podat přihlášku do třídy s výpočetní technikou, že udělali správné rozhodnutí. A tak se třeba jednou dnešní soupeři z různých škol setkají jako spolužáci v počítačové třídě na 1. ZŠ. Za všechny účastníky děkuji za pozvání a zorganizování této soutěže. Budete-li v budoucnu organizovat podobnou akci, rádi zase přijedeme!

Mgr. Jana Láchová, ZŠ Slavkovice


Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE, videozáznam, jak jej pořídila děvčata z 9.C, je k dispozici ZDE.

 

Školní kolo soutěže OfficeArena 2013

Zdeněk Havlík, 08. 04. 2013, 19:19

OfficeArena2013Cílem celostátní soutěže OfficeArena 2013 je porovnat a zhodnotit znalosti žáků základních a středních škol všech krajů České republiky při práci s aplikacemi Microsoft Office. Účastníci dokazují nejen svoji technickou znalost aplikací Microsoft Office, ale zároveň musí zvládnout neméně důležitou část soutěže - prezentační a komunikačních dovednosti. Soutěž je realizována ve spolupráci s vybranými vzdělávacími Inovativními centry společnosti Microsoft a naše škola je jedním z hlavních organizátorů a zadavatelů soutěže.

Soutěž je organizována jako tříkolová. První kolo soutěže proběhlo na školách. Ve školním kole byly vypracovány úkoly dle zadání - tentokrát v podobě projektu, ve kterém se využívaly základní aplikace Microsof Office. Soutěžící výsledné soubory vypracovali a uložili do svých digitálních úložišť Skydrive, které získali při registraci do soutěže se svým účtem Microsoft. Školního kola OfficeArena 2013 se v tomto druhém ročníku zúčastnilo přes 40 žáků naší školy. Všechny práce tohoto kola zhodnotila školní porota v čele s garantem soutěže a do užšího výběru soutěže poslala Martinu Juračkovou, Anetu Dufkovou, Pavla Zeleného, Ondřeje Ševčíka, Radku Křížovou, Tomáše Novotného a Lídu Švandovou.

V této části školního kola rozhodovaly prezentační dovednosti soutěžících, úkolem tentokrát bylo prezentovat svůj projekt v aplikaci PowerPoint. Jednotlivá vystoupení byla velmi vyrovnaná a technické zpracování prezentací na vysoké úrovni. Porota nakonec nominovala do krajského kola tři zástupce naší školy, kterými se stali:

  • Ondřej Ševčík
  • Pavel Zelený
  • Aneta Dufková

Všechny postupující do krajských kol České republiky najdete ZDE. Děkuji všem účastníkům školního kola za účast a strávený čas, který věnovali vypracování projektu.

Mgr. Miroslav Sláma

Soutěžíme v PaySecCupu

Zdeněk Havlík, 05. 03. 2013, 13:11

play-sec-cup4

PaySecCup je vědomostní soutěž pro třídní kolektivy druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Soutěž probíhá od října 2012 do května 2013. Každý měsíc odpovídá přihlášená třída na testové a tipovací otázky, které jsou zveřejněny na portále soutěže. Po pěti kolech soutěže postoupí 16 nejlepších tříd z různých škol do play-off. Vyřazováním během čtyř kol zůstane jeden vítězný kolektiv. Letošní soutěžní kolektiv jsem vybral ze třídy 9.C, která má s těmito soutěžemi největší zkušenosti, a naši žáci mě opět nezklamali.

Po pěti soutěžních kolech vedou pořadí v Kraji Vysočina a postupují jako jedni z šestnácti týmů republiky do prvního vyřazovacího kola play-off. Do druhého play-off kola postupí už jen 8 tříd. Při jednotlivých kolech využíváme internetového fóra, které si ke každému kolu zřizujeme na e-learningovém portále, a konzultujeme jednotlivé odpovědi. Každý žák vypracovává jednu otázku a společně pak diskutujeme správnou odpověď. K diskusím, které často vedeme mimo školu, používáme Skype a nebo Lync meetingy - technologie Office 365. V soutěži se učíme obhajovat svoje názory, spolupracovat, týmově pracovat a využívat moderní technologie ke zvládnutí týmového úkolu. Přeji našemu týmu postup do dalšího kola play-off. Zaslouží si to!

Mgr. Miroslav Sláma

Internet - se mnou se bát nemusíš

Zdeněk Havlík, 21. 02. 2013, 11:18

Internet-2013-01Na začátku února jsme se zúčastnili vyhlášení výdledků druhého ročníku soutěže Internet – se mnou se bát nemusíš, které proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Žáci se zde prezentovali prostřednictvím hraného filmu, komiksu a stolní hry, kde svým způsobem zachytili problematiku bezpečného chování na internetu.

Letos bylo celkem přihlášeno 56 prací z celého kraje. O tom, že představitelé kraje berou problematiku e-bezpečnosti vážně, svědčí i přítomní zástupci z krajského úřadu – hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky, zástupci IT firmy AutoCont, zástupci policie ČR a další.

Naši žáci soutěžili v těchto kategoriích:

  • Hraný film – Aneta Dufková
  • Komiks – Erik Havlík, Jakub Žák
  • Stolní hra – Aneta Dufková, Simona Hudečková, Daniela Horváthová, Lenka Bukáčková, Martin Dufek

Celkem jsme zvítězili ve dvou kategoriích – Komiks a Stolní hra a ve dvou kategoriích jsme obsadili 2. místo. Společně se ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 jsem se tak stali nejúspěšnější školou. Překvapivě preferovanou kategorií se v letošním roce stala příprava originální stolní hry včetně specifikace jejích pravidel. Soutěž vhodně doplnila učivo specializovaných tříd, kde se problematice bezpečnosti na internetu pravidelně věnujeme. Všem našim zástupcům děkuji za skvělou reprezentaci!

Podrobnosti o výsledcích soutěže najdete na stránkách Kraje Vysočina .

Mgr. Miroslav Sláma

Internet-2013-02

Internet-2013-03Internet-2013-04Internet-2013-05