Ekologické akce

Ve znamení vody

Pavlína Poláčková, 26. 03. 2013, 15:02

voda-2013-0122. březen je od roku 1993 Světovým dnem vody. Je to každoroční příležitost připomenout si, že voda je bezpochyby jedním z nejdůležitějších zdrojů pro přežití a důstojný život lidské civilizace.

Letošní Světový den vody byl na naší škole opět v režii žáků ekologických praktik. Pod vedením paní učitelky Janíčkové si připravili stejně jako loni pro žáky 4. a 5. tříd šest různých stanovišť, na kterých probíhaly pokusy, kde hlavní roli samozřejmě hrála voda.

Jednou fungovala jako lupa, jindy jako rozpouštědlo, potřetí třeba jako ochranná vrstva. Nechyběly ani pracovní listy, kam si jednotlivé skupinky zaznamenávaly nejen to, co viděly, ale zároveň plnily i stanovené úkoly. Čas určený k pokusům uběhl rychle, a pokud si alespoň část dětí odnesla nové informace, tak je třeba poděkovat všem, kteří je připravili.

Kraj-Vysocina-projekty


V pondělí 18. března 2013 se ke Světovému dni vody uskutečnila akce určená pro žáky 1. stupně. Děti mohly navštívit celkem šest stanovišť. Na každém stanovišti viděly pokus s vodou nebo jinými kapalinami. Mezi nejzajímavější patřily pokus s kostkou ledu a provázkem, který ke kostce ledu přimrznul, voda v lahvi jako lupa, záhada barevného cukru na talíři s vodou a pro odvážné bylo určeno stanoviště, na kterém žáci museli vypláznout jazyk a zjišťovali chuťová místa jazyka. Za splnění úkolů na všech stanovištích dostali malou sladkost. Všem se tato akce líbila.

Pavla Pejchalová, 8.A

voda-2013-02voda-2013-03voda-2013-04voda-2013-05