Ekologické akce

Den Země ve znamení zážitků i poučení

Zdeněk Havlík, 26. 04. 2013, 09:25

Den-Zeme-2013-01Den Země připadá každoročně na 22. duben. Letošní rok jsme si ale řekli, že je škoda slavit toto významné výročí pouze jeden den, a věnovali jsme „oslavám" téměř celý týden.

 

Čistá Vysočina

V pondělí 22. dubna 2013 se žáci Ekotýmu a další dobrovolníci zapojili do 5. ročníku akce, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina a která nese název Čistá Vysočina. Jedná se o jarní úklid odpadků podél silnic a komunikací.

Autobusem jsme vyjeli do obce Vlachovice a odtud jsme již plnili jeden odpadkový pytel za druhým cestou podél silnice směrem k Novému Městu. Odpad byl tříděn na plasty a směsný odpad. Naplnili jsme neuvěřitelných 5 plastových pytlů a 10 pytlů směsného odpadu. A i když jsme vzbuzovali u projíždějících aut údiv a překvapení ve tvářích řidičů, měli jsme radost z té maličkosti, kterou jsme pro naši Zemi mohli udělat.

Den-Zeme-2013-06Den-Zeme-2013-07Den-Zeme-2013-08Den-Zeme-2013-09

 

 

 

 

 

Křížem krážem zeměkoulí

Dopoledne 23. dubna stačilo všem žákům prvního stupně k tomu, aby procestovali celou naši zeměkouli téměř křížem krážem. Navštívili všechny klimatické neboli podnebné pásy Země, přičemž měli tu čest setkat se s domorodými obyvateli jak v podobě lidské, tak i zvířecí. Ať už se zastavili v tropech, subtropech či na pólech, plnili celou řadu úkolů, které nebyly vždy úplně jednoduché.

Nejdéle se však zdrželi ve stepích – travnatých oblastech mírného pásu, kde je majestátně očekávali Šajtan s Gejšou - velbloudi dvouhrbí, savci patřící ke kriticky ohroženým druhům žijícím v přírodě. Dozvěděli se nejen celou řadu podrobností o jejich životě, ale byla to vlastně i taková malá animoterapie neboli téměř léčivé setkání dětí se zvířaty. Jejich přítomnost dokázala vyvolat dobrou náladu a úsměv ve tvářích všech. Velký dík patří samozřejmě i těm, kteří jednotlivé aktivity nejen pečlivě a dlouho připravovali, ale následně se na celé jejich realizaci podíleli.

Kompletní fotogalerii z této akce si můžete prohlédnout ZDE.

Den-Zeme-2013-02Den-Zeme-2013-03Den-Zeme-2013-04Den-Zeme-2013-05

 

 

 

 

 

Ekologická olympiáda

Ve středu pak mohli poměřit své síly - především znalostní - žáci druhého stupně, kteří se účastnili tradiční ekologické olympiády. Olympiáda se skládala z testové části, části poznávací a části praktické. Zatímco v testových otázkách žáci dumali nad dobou rozpadu jednotlivých odpadků v přírodě nebo odhadovali, kolik procent z vyřazených televizorů se dá dále využít, v poznávací části museli určovat ohrožené druhy rostlin a živočichů nebo poznávali chráněné krajinné oblasti.

V praktickém úkolu pak museli využít svou zručnost, nápaditost a vynalézavost a do konce týdne „uplést" co nejdelší cop z jakéhokoliv odpadového materiálu. Co říci závěrem? Naše Země je jedinečná a krásná. Kéž se k ní chováme tak, aby těch oslavných Dnů Země bylo 365 v roce.

Mgr. Martina Janíčková, Mgr. Pavlína Poláčková

VysocinaZdrava skola