Ekologické akce

Obnova tůní

Zdeněk Havlík, 03. 11. 2013, 09:20

Tunky 2013-01V sobotu 26. října 2013 jsme se zúčastnili ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy a Sdružením Krajina akce na obnovu tůní u novoměstského koupaliště.

U hráze rybníka jsme vybudovali dvě mělké tůně na podporu výskytu chráněných rostlin a živočichů. Samotná práce spočívala ve vyhloubení dvou tůní o celkové rozloze asi dvacet metrů čtverečních a hloubce zhruba osmdesát centimetrů.

Tůně budou nyní samovolně naplněny dešťovou vodou a částečně také vodou podzemní a nám nezbývá než doufat, že si zde najdou své místo k rozmnožování především naši obojživelníci, jako je skokan krátkonohý, skokan hnědý, ropucha obecná nebo třeba čolci. Dále by se zde mohl rozšířit výskyt bezobratlých vodních živočichů a zooplankton.

Naše práce tím ale neskončila. Od jara nás čeká průběžný monitoring života a zároveň péče o tyto tůně a jejich údržba. Chtěla bych poděkovat paní Doležalové z CHKO Žďárské vrchy a panu Blažkovi ze Sdružení Krajina za výbornou spolupráci a panu Vopršalovi za připravené opékáčky i dřevo na oheň. A hlavně také dětem, které se akce zúčastnily, a byť byly zablácené od hlavy k patě (tímto se omlouvám rodičům), dokázaly vzít pořádně za práci.

Mgr. Martina Janíčková

 Tunky 2013-02Tunky 2013-03Tunky 2013-04Tunky 2013-05Tunky 2013-06Tunky 2013-07Tunky 2013-08Tunky 2013-09