Ekologické akce

Návrat obojživelníků

Zdeněk Havlík, 29. 03. 2014, 14:04

Skokan-2014-01Skokan-2014-02V říjnu minulého roku jsme se ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy a Sdružením Krajina podíleli na obnově tůní u novoměstského koupaliště. Tůně byly vybudovány za účelem rozvoje výskytu chráněných rostlin a živočichů. Práce to byla nelehká, v mokru a bahně jsme hloubili tůně špinaví až za ušima, ale odměna na sebe nenechala dlouho čekat.

Aktuálně: menší tůňku již obsadili první skokani a jsou zde ke spatření tři velké snůšky žabích vajíček. Je to pohlazení na dušičce. Doufejme, že budou následovat další a další generace drobných živočichů...

Mgr. Martina Janíčková