Ekologické akce

Světový den vody

Zdeněk Havlík, 01. 04. 2014, 20:24

Den-vody-2014-01Den-vody-2014-02Každoročně připadá tento významný den na 22. března a je slaven po celém světě již od roku 1993. Důvodem je skutečnost, že spousta lidí trpí nedostatkem pitné vody. V některých oblastech světa dokonce lidé ujdou i několik kilometrů denně, aby si zajistili nezbytně velké množství vody pro základní životní potřebu.

Žáci Ekotýmu se tradičně podílejí na ekologické osvětě tohoto významného dne a mezi veřejností rozdávají informační letáčky v podobě záložek do knížky (viz obrázek vpravo). Seznamují s tímto dnem rodiče, prarodiče, „dospěláky" i kamarády. K zastavení se a zamyšlení, jak moc je voda důležitou a životodárnou tekutinou, stačí jen pár minut.

Mgr. Martina Janíčková