Ekologické akce

Znám křišťálovou studánku...

Zdeněk Havlík, 30. 06. 2014, 19:38

Studanky-2014-01Dvě takové – Pernovka a Vratislávka, ukryté v hloubi lesa Ochoza, v uplynulých týdnech prošly očistnou kůrou. Prokouknout jim pomohly šikovné ruce našich žáků - na Pernovku se zaměřili v rámci ekologických praktik deváťáci v čele s paní učitelkou Janíčkovu, Vratislávku vypulírovala třída 4.A. Poprvé v celé historii „našich" studánek se k čištění připojilo také měření teploty jejich vody a pH.

Potřebné pomůcky – teploměr, odměrný válec, indikační papírky, drobné nářadí a gumové rukavice jsme získali od obecně prospěšné společnosti MAS Zubří země, která podporuje regionální projekty.

Jedním z nich je právě projekt zaměřený na obnovu a opravu studánek v oblasti Novoměstska, do něhož se zapojila také naše škola se svými studánkami.

 Studanky-2014-06

Naměřené hodnoty:

Pernovka - 06. 06. 2014, 10.30 hodin, teplota vody 7,8 °C, pH 6,5

Vratislávka - 11. 06. 2014, 09.30 hodin,  teplota vody 7,3 °C, pH 6,8

Další čištění a měření proběhne v podzimních měsících školního roku 2014-2015. Do té doby už možná Vratislávka získá nový kabát v podobě zastřešení, o čemž vás samozřejmě budeme informovat. A co je to vlastně zmiňovaná hodnota pH? Je to čílselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody a vyjadřuje se pomocí stupnice 0-14. Neutrální voda má pH při standardních podmínkách stupeň 7, při nižším pH se jedná o vodu kyselou.

 Mgr. Pavlína Poláčková

Studanky-2014-02Studanky-2014-03Studanky-2014-04Studanky-2014-05