Ekologické akce

Znám křišťálovou studánku...

Zdeněk Havlík, 16. 11. 2014, 09:05

Studanky-11-2014-01Regionální projekt obecně prospěšné společnosti MAS Zubří země zaměřený na obnovu a údržbu studánek úspěšně pokračuje. V prvním týdnu měsíce listopadu díky nezvykle teplému počasí vyrazili páťáci okouknout nový kabát našich dvou školních studánek – Pernovky a Vratislávky... Mimochodem - je opravdu vydařený. Obě studánky jsou zastřešené, mají informační tabuli, která zatím bohužel zeje prázdnotou, a nechybí ani místo ke klidnému posezení.

Při této příležitosti jsme ještě změřili před nadcházející zimou teplotu vody a její pH – základní atributy, které jsou součástí dlouhodobého sledování. Další měření proběhne v jarních měsících roku 2015.

 

 Studanky-2014-06

Naměřené hodnoty:

  • Pernovka - 06. 11. 2014, 10.30 hodin, teplota vody 8 °C, pH 6,1
  • Vratislávka - 06. 11. 2014, 11.00 hodin,  teplota vody 9 °C, pH 6,2

(pH je čílselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody a vyjadřuje se pomocí stupnice 0-14. Neutrální voda má pH při standardních podmínkách stupeň 7, při nižším pH se jedná o vodu kyselou.)

 Mgr. Pavlína Poláčková

Studanky-11-2014-02Studanky-11-2014-03Studanky-11-2014-04Studanky-11-2014-05