Ekologické akce

22. březen - Světový den vody

Zdeněk Havlík, 01. 04. 2015, 16:41

Voda-2015-01Je známo, že voda je obnovitelným, tudíž nevyčerpatelným zdrojem. Ale je jí dostatek? Vzhledem k tomu, že na tuto otázku je bohužel jednoznačná, leč záporná odpověď, slaví se na celém světě již od roku 1993 Světový den vody, který připadá na 22. březen. Tímto dnem si připomínáme důležitost vody na naší planetě a nutnost její ochrany.

 I my jsme se tradičně připojili k těmto oslavám. Žáci vyšších ročníků připravili pro 4. třídy různá stanoviště s pokusy s vodou. Děti ochutnávaly minerální vody, na pokusu s olejem a octem si ukázaly dopady ropných havárií, vysvětlily si účinky jarové vody na peří vodních ptáků, prováděly pokusy s ledem, barvivy nebo třeba využily vodu jako lupu. Vypracovávaly pracovní listy, seznamovaly se s vodními živočichy a odnesly si spoustu nových poznatků a informací.

 Kraj-Vysocina-zdravy

 A abychom s informacemi nezapomněli ani na veřejnost, žáci Ekotýmu v pondělí 23. března 2015 vyrazili do ulic a připomněli tak Světový den vody spoluobčanům formou upomínkových letáčků a záložek.

Mgr. Martina Janíčková


Voda-2015-02Voda-2015-03Voda-2015-04Voda-2015-05Voda-2015-06Voda-2015-07Voda-2015-08Voda-2015-09