Ekologické akce

Zdraví je naše bohatství

Zdeněk Havlík, 18. 04. 2015, 11:46

Staz-2015-01Naše škola podporuje zdravý životní styl, snaží se zavádět jej i do výuky a především vést k němu děti. Realizujeme mnoho aktivit, které zdravý životní styl podporují. Od roku 2009 jsme zapojeni do sítě škol podporujících zdraví a již dvakrát jsme obhájili titul Zdravá škola. Náš projekt se nazývá Zdraví je naše bohatství. V rámci tohoto projektu jsou realizovány aktivity vedoucí k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví a zavádění principů zdravého životního stylu do škol. Tyto aktivity na sebe vzájemně navazují či se prolínají. Jsou součástí individuálního projektu naší školy a školního vzdělávacího programu. Převážně se jedná o aktivity dlouhodobé a pravidelné, které jsou podle potřeby doplňovány.

Ve spolupráci s organizací Vysočina Education v Jihlavě jsme v rámci klíčové aktivity KA 4 Síťování škol projektu Zdravé školy (CZ.1.07/1.1.00/53.0014) připravili akci „Stáž věnovaná výměně zkušeností a burze nápadů zaměřených na podporu zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina", která se uskutečnila v prostorách naší školy 30. března 2015. Velký zájem o účast na stáži z řad pedagogických pracovníků z celého Kraje Vysočina nás mile překvapil, bohužel jsme z kapacitních důvodů všechny zájemce o účast nemohli přijmout. Pro návštěvníky jsme měli připraven bohatý program. Ředitel školy Mgr. Otto Ondráček je seznámil se základními informacemi o naší škole. Následovala prohlídka školy a školní družiny. Nejvíce všechny zaujaly školní zahrada s naučnou stezkou a relaxační centrum, jež byly v rámci našeho projektu vytvořeny.

 Hlavní část programu probíhala ve školní družině a připravily ji vychovatelky Jaroslava Košíková, Radka Maděrová a Marie Roušová s dětmi. Poté byly všem zájemcům představeny aktivity realizované v rámci projektu Zdravá škola Mgr. Pavlínou Poláčkovou, Mgr. Martinou Janíčkovou a Mgr. Hanou Knapčokovou. Jedná o aktivity sportovní, ekologické a sběrové, aktivity zaměřené na zdravou výživu a dopravní výchovu, aktivity v relaxačním centru a aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování.

Program zaujal nejen zúčastněné pedagogy, ale i zástupce z Kraje Vysočina a z organizace Vysočina Education. Ocenili práci našich pracovníků, chování a dovednosti žáků a především uvítali mnoho nápadů. Těší nás, že je naše činnost může inspirovat. Vždyť slouží nejen ke vzdělání a výchově našich dětí, ale i k jejich radosti a zdraví. Vždyť zdraví je naše bohatství...

Mgr. Hana Knapčoková

Staz-2015-02Staz-2015-03Staz-2015-04Staz-2015-05