Ekologické akce

Den Země na Vratislavově náměstí

Zdeněk Havlík, 11. 05. 2015, 20:17

Den-Zeme-2015-01Tak jako každý rok se i letos na naší škole uskutečnila oslava Dne Země. Hlavní akce se konala ve středu 22. dubna 2015 na Vratislavově náměstí. Naše škola prezentovala projekt Odpady třídíme – přírodu chráníme. Před budovou školy se na čtyřech stanovištích v průběhu celého dopoledne pod vedením členů školního Ekotýmu vystřídali všichni žáci 1. stupně, předškoláčci z místních mateřských školek, ale také široká veřejnost.

Pomáhali nejen vytvořit z odpadového materiálu - víček od PET lahví - krásnou obří zeměkouli, ale dozvěděli se základní informace o třídění odpadů, které si pak následně také prakticky vyzkoušeli. Odměnou byly samolepky na odpadkové koše nebo tašky na tříděný odpad. Akce měla přispět především k tomu, aby odpad byl nejen nadále tříděn, ale pokud možno tříděn správně! Jedním z projevů civilizovaného člověka totiž je, že ví, že svět máme jenom jeden, tak bychom se k němu měli chovat ohleduplně...

Veškeré aktivity spojené s výše zmíněným projektem se uskutečnily z dotací na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Bez zajímavosti určitě není, že v současné době aktivně třídí odpad přibližně 68 % obyvatel České republiky, občané Nového Města na Moravě dokonce obsadili první místo v krajské soutěži „My třídíme nejlépe" v roce 2014.

 Mgr. Pavlína Poláčková

Den-Zeme-2015-02Den-Zeme-2015-03Den-Zeme-2015-04Den-Zeme-2015-05Den-Zeme-2015-06Den-Zeme-2015-07Den-Zeme-2015-08Den-Zeme-2015-09Den-Zeme-2015-10Den-Zeme-2015-11Den-Zeme-2015-12Den-Zeme-2015-13