Ekologické akce

Světový den vody

Zdeněk Havlík, 07. 04. 2016, 19:35

Den-vody-2016-01Každoročně si připomínáme význam vody na naší planetě. Několikrát jsme realizovali Modrý den, kdy úlohou každého z nás bylo obléci si co nejvíce modrého oblečení, roznášíme letáky, záložky, informujeme veřejnost. Začleňujeme téma VODA do výuky napříč všemi předměty, realizujeme exkurze do vodních elektráren nebo čistírny odpadních vod. Vybudovali jsme dvě studánky - Pernovku a Vratislávku, kde provádíme pravidelnou údržbu a měření, podíleli jsme se na vybudování naučné stezky Hrnečnice, jejíž předmětem je především ochrana mokřadů a obojživelníků.

Světový den vody připadá na 22. března a slaví se po celé naší Zemi. Letošní oslavu jsme opět nechali na žácích 9. ročníku. Pro děti ze čtvrtých tříd si připravili nejrůznější pokusy s vodou a provázeli je u jejich bádání. Žáci si ověřovali fyzikální vlastnosti v souvislosti s vodou a své poznatky zaznamenávali do pracovních listů. Míchali různé kapaliny, zkoušeli potápět různá tělesa, vysvětlili si účinky saponátů ve vodě. Pomocí živočišného uhlí odbarvovali Coca Colu, vyrobili si vodní lupu apod.

 Mladší žáci se dozvěděli spoustu nového a starší žáci si vyzkoušeli své pedagogické schopnosti. Všem zúčastněným patří dík.

Mgr. Martina Janíčková

Den-vody-2016-02Den-vody-2016-03Den-vody-2016-04Den-vody-2016-05