Ekologické akce

Úspěchy Ekotýmu

Zdeněk Havlík, 18. 10. 2016, 20:04

Uspechy-ekotymu-2016Ekotým na naší škole funguje už značnou řádku let. Spousta aktivit probíhá v lese Ochoza, kde pravidelně přikrmujeme lesní zvěř, sbíráme odpadky, čistíme studánky a kde jsme vybudovali spolu se Sdružením Krajina a CHKO Žďárské vrchy naučnou stezku a několik tůní pro záchranu obojživelníků.

Na základě těchto aktivit jsme letos získali mezinárodní certifikát Lesní třídy a patronaci nad deseti metry čtverečními Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Škoda jen, že se náš les Ochoza stává stále více parkem a stále méně lesem...

Mgr. Martina Janíčková