Ekologické akce

Tonda Obal naším hostem

Pavlína Poláčková, 30. 11. 2012, 00:00

Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 zavítal k žákům celého 1. stupně Tonda Obal. Je to postavička, která je maskotem akce, jenž má děti seznámit s problematikou odpadů a hlavně jejich recyklací.

Program zabral jednu vyučovací hodinu, při které si děti samy vyzkoušely třídění odpadů, dozvěděly se o jejich dalším využití a zároveň se podívaly na vzorky materiálů vyrobených recyklací. Třídění na naší škole není žádná novinka, ale nikdy není na škodu si už získané informace oprášit a upevnit.

Program pod vedením odborného lektora, připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK, hravou formou doplnil učivo s tématy ekologie a ochrany životního prostředí. Zvýšil už jisté povědomí našich žáků o správném třídění a recyklaci odpadu, ale sám o sobě bohu-žel nestačí. Kromě motivace ve škole je samozřejmě nezbytná také podpora rodičů – ti se mohou dovědět více informací na www.starsi.tonda-obal.cz

Tonda 01

Tonda 02Tonda 03