Ekologické akce

Tajemná misePlus+ a E.ON Energy Truck

Pavlína Poláčková, 10. 12. 2012, 00:00

Tajemná misePlus+ se svým E.ON Energy Truckem opět u nás ve školePavlína Poláčková - 09.12.2012 v 19:58:35Šéfagenti Ms. E, Mr. ON a NEO provázeli interaktivním programem žáky druhých až pátých ročníků, kteří se na dvě vyučovací hodiny stali agenty a agentkami misePlus+.

Dozvěděli se nejen to, jak či z jakých zdrojů se elektrická energie vyrábí, ale i jak ji co nejúsporněji využívat. Naučili se zapojit jednoduchý elektrický obvod a zjistili, které spotřebiče jsou největšími energožrouty. Mise byla úspěšná, všichni více nebo méně úspěšně závěrečným testem prošli. Doufejme tedy, že nabyté informace náležitě využijí i v běžném životě. Poděkování patří paní učitelce Erice Oravcové, která pro žáky 1. stupně akci zařídila.

e-on truck 2012