Ekologické akce

Učíme se navzájem

Zdeněk Havlík, 09. 04. 2017, 10:39

Pokusy-voda-2017-01Žáci devátého ročníku si na Den vody připravili pro mladší spolužáky ze čtvrtých tříd pokusy s vodou. Celkem bylo šest stanovišť. Děti zkoumaly různou hustotu kapalin, ochutnávaly a poznávaly minerální vody, zjišťovaly, v jaké kapalině plavou různá tělesa... Vše zaznamenávaly do připravených pracovních listů, kde plnily i další úkoly.

Mladší žáci získali nové znalosti o vodě, osvojili si fyzikální zákonitosti a starší žáci měli naopak možnost vyzkoušet si roli učitele.

Mgr. Martina Janíčková


Pokusy-voda-2017-02Pokusy-voda-2017-03Pokusy-voda-2017-04Pokusy-voda-2017-05