Ekologické akce

Den Země ve znamení myslivosti

Zdeněk Havlík, 08. 05. 2017, 10:13

Den-Zeme-2017-01Planeta Země má mnoho podob a tváří. Každý si pod tímto tvrzením představí něco jiného, společná pro všechny by ale měla být její ochrana. U nás ve škole si Den Země – 22. duben každoročně připomínáme, pokaždé ho oslavíme jiným způsobem, jiným programem. Letos jsme se zaměřili na soubor činností spojených s volně žijící zvěří, naším tématem tedy byla myslivost.

Pořad byl určen pro žáky celého prvního stupně a ti, kteří měli zájem a dobře poslouchali, se dozvěděli celou řadu nových a zajímavých informací - počínaje historií myslivosti na našem území přes honitby českých králů, které byly běžnou součástí trávení jejich volného času, až po rozdíly mezi rohy a parožím či lesníkem a myslivcem.

Nechybělo ani pravé myslivecké halali neboli troubení slavnostních fanfár, které znějí při ukončení každého honu, nebo ukázka cvičených psů – norníků.

Mgr. Pavlína Poláčková

Den-Zeme-2017-02Den-Zeme-2017-03Den-Zeme-2017-04Den-Zeme-2017-05Den-Zeme-2017-06Den-Zeme-2017-07Den-Zeme-2017-08Den-Zeme-2017-09