Ekotým

Je složen z žáků i pedagogů a spolupracuje se správními zaměstnanci školy, především s panem školníkem.

Žáci Ekotýmu se scházejí jednou týdně odpoledne. Náplní práce je zajišťování realizace jednotlivých kroků Ekoškoly, informování ostatních žáků a učitelů školy a rozvoj vlastního vzdělání v oblasti environmentální výchovy. Žáci Ekotýmu dále přispívají do vlastní rubriky Ekofanda ve školním časopise Puclík, účastní se exkurzí v oblasti environmentálního vzdělávání, pomáhají při školních akcích a realizují různé aktivity na pomoc životnímu prostředí. Žáci 1. stupně pracují pod vedením Mgr. Pavlíny Poláčkové, žáci 2. stupně pod vedením Mgr. Martiny Janíčkové.

 

Členové Ekotýmu - školní rok 2016-2017

 • Natálie Heralová, 5.A
 • Michaela Pinterová, 5.A
 • Franz Zerzán, 6.A
 • Leontýna Oravcová, 6.B
 • Martin Kršek, 6.B
 • Marek Kramár, 6.B
 • Aneta Pokorná, 6.B
 • Ondřej Mašek, 6.C
 • Michaela Pinterová, 6.C
 • Lucie Kulíšková, 7.A
 • Michal Žváček, 7.B
 • Tereza Kubíková, 7.B
 • Žaneta Šiblová, 7.B
 • Veronika Jamborová, 7.C
 • Světlana Dittrichová, 7.C
 • Simona Lemperová, 7.C
 • Václav Poul, 7.C
 • Monika Vítková, 8.A
 • Tereza Benešová, 8.A
 • Helena Bílková, 8.A
 • Barbora Špačková, 8.A
 • Radek Horký, 8.A
 • Denisa Vincenci, 8.B
 • Barbora Malinová, 8.B
 • Jarmila Příhodová, 9.A
 • Kristýna Janečková, 9.A
 • Iveta Krejčí, 9.A
 • Jarmila Příhodová, 9.A
 • Lucie Hlaváčová, 9.C