Přijímací řízení

Přihlášky na střední školy

Škola s talentovými zkouškami (umělecké obory, skupiny oborů umění a užité umění)
Žáci obdrží: v říjnu ve škole od výchovné poradkyně
Žáci odevzdají: do 30. listopadu řediteli střední školy
Talentové zkoušky: leden - únor 2017

Ostatní střední školy (týká se i víceletých gymnázií)
Žáci obdrží: v únoru ve škole od výchovné poradkyně
Žáci odevzdají: do 1. března 2017 řediteli střední školy

Přijímací zkoušky:

 • 22. –30. 4. 2017

 

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

 • 12. 04. 2017
  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
 • 18. 04. 2017
  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory osmiletých gymnázií
 • 19. 04. 2017
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
 • 20. 04. 2017
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory osmiletých gymnázií
 • 11. 05. 2017
  1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání
 • 12. 05. 2017
  2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

Seznam středních škol najdete ZDE

Vzor přihlášky na střední školy najdete ZDE

Důležité informace k přijímacímu řízení najdete ZDE

 • do 1. kola přijímacího řízení - 2 přihlášky (stejné pořadí dvou škol)

 

 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění) a to pro všechny formy vzdělávání
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,
 • nepřijatým žákům bude rozesláno rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
 • přijatí žáci odevzdají zápisový lístek na SŠ nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo úspěšné) a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

 

NOVINKA – jednotné přijímací zkoušky

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky - ZDE

Ilustrační testy pokusného ověřování – 9. ročník - ZDE

Ilustrační testy pokusného ověřování – 5. ročník - ZDE

Testy z roku 2015 - ZDE

Testy z roku 2016 - ZDE

Ilustrační testy z roku 2017 - ZDE

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání

 

Výsledky přijímacího řízení

Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2015-2016 je k dispozici ZDE.

 

Soubory ke stažení

docUmístění vycházejících žáků

pdfInformace k přijímacímu řízení

pdfInformace ke konání jednotné přijímací zkoušky