Volba povolání

Mapování předběžného zájmu

Mapování zájmu o budoucí povolání.

 

Svět práce

8. a 9. ročník - informace týkající se volby povolání a profesního uplatnění.

 

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

1. listopadu 2016 v kreslírně školy.
15.00 - 15.30 hod.
- informace výchovné poradkyně
15.30 - 16.30 hod.
- setkání se zástupci středních škol (Gymnázium V. Makovského, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Střední škola technická Žďár nad Sázavou, Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou, Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, Střední odborná škola zemědělskotechnická Bystřice nad Pernštejnem)

 

Spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání při Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou

Návštěva IPS - žáci 8. ročníku:
8.A - 08. 11. 2016
8.B - 10. 11. 2016
8.C - 10. 11. 2016
Možno domluvit individuální konzultaci (zdarma) na telefonním čísle 950 177 452

 

Festival vzdělávání 2016 – burza středních škol

Kdy: 10. listopadu 2016 -  8.00-17.00 hodin
Kde: Dům kultury ve Žďáře nad Sázavou

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání