Aktuality a zajímavosti

Úspěchy žáků naší školy ve vědomostních soutěžích

Zdeněk Havlík, 01. 07. 2017, 10:33

Uspechy-zakuUčitelé naší školy vychovávají a vzdělávají své žáky tak, aby se co nejlépe uplatnili i v dalším životě. Aby mohli své nabyté znalosti a dovednosti ověřit a porovnat s ostatními, zapojují se do mnoha vědomostních soutěží. V letošním školním roce se žáci účastnili matematické Pythagoriády, soutěže Matematický klokan a Přírodovědný klokan. Na příkladech různé náročnosti si prověřili své logické a kombinační schopnosti. Ve všech těchto soutěžích zaměřených na matematiku, logiku i všeobecný přehled dosáhli velmi pěkných výsledků.

V matematické olympiádě se Světlana Dittrichová umístila v okresním kole na 5.-6. místě, Tereza Halová patřila k nejúspěšnějším řešitelům okresního kola a vybojovala si tak postup do krajského kola. Ve fyzikální olympiádě získal Martin Blaha v okresním kole 2.-4. místo. V astronomické olympiádě se v krajském kole umístila Světlana Dittrichová na 2. místě. V olympiádě v anglickém jazyce 6.-7. tříd obsadila v okresním kole Karolína Palová krásné 6. místo a v kategorii 8.-9. tříd Eva Pelikánová zvítězila. V okresním kole dějepisné olympiády nás opět reprezentovala Eva Pelikánová a vzhledem ke skvělým výsledkům postoupila do krajského kola. V olympiádě v českém jazyce obsadila Eva Pelikánová v okresním kole 3. místo a vybojovala si tak postup do krajského kola, kde získala 4. místo. V místním kole přírodovědné soutěže YPEF (Young People in European Forests) František Tulis, Josef Tulis a Martin Pulkrábek úspěšně vybojovali 1. místo. Postupují tak do regionálního kola, které se bude konat v Brně.

Je vidět, že i když je naše škola zaměřená na informační technologie, žáci mají bohaté vědomosti i v dalších předmětech. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy. Všem žákům přejeme pěkné prázdniny!

 Mgr. Hana Knapčoková