Netradiční vyučování

Hudební produkce 6. tříd ve fyzice

Zdeněk Havlík, 02. 07. 2017, 11:17

Hudba-fyzika-2017-01Závěr učiva fyziky v šestém ročníku patří zvuku. Vše si vysvětlíme, ukážeme, vyzkoušíme. No a abychom lépe pochopili vznik zvuku a rozdíl mezi tónem a hlukem, mají žáci za úkol vyrobit hudební nástroje, poskládat kapelu a zahrát třídě. Nástroje byly rozmanité, hudba většinou lidová a každá kapela měla úspěch. Kdo na nástroj zapomněl, tak nám zazpíval.

Tóny jsme zaslechli jen občas, ale toho hluku jsme si užili celkem dost. Děkuji za trpělivost dozorujícím o přestávkách, neboť zkoušky některých kapel byly i zkouškou našich nervů...

Mgr. Erika Oravcová

Hudba-fyzika-2017-02Hudba-fyzika-2017-03