Vzdělávací pořady

Ze života hmyzu

Zdeněk Havlík, 12. 06. 2017, 18:27

Brouci-2017-01V pondělí 29. května 2017 se žáci pátých a šestých tříd zúčastnili zajímavé přednášky, která se týkala exotických druhů hmyzu. Za poutavého povídání pana chovatele se žáci seznámili s různými druhy brouků, pavouků, štírů a jiných bezobratlých. Některé neškodné exempláře si navíc vybraní dobrovolníci mohli vzít na ruku a ukázat ostatním. Někteří se museli hodně přemáhat, aby se takové strašilky nebo švába dotknuli, ale většina z nich to zkusila.

Mezi dalšími živočichy, které si mohli žáci prohlédnout, byli i sklípkani, snovačka, mnohonožky a jedovatá stonožka. Na konci přednášky uviděli i exempláře největších brouků na světě, jako jsou obří tesaříci, nosorožíci a herkulesové.

Mgr. Jana Klementová

Brouci-2017-02Brouci-2017-03Brouci-2017-04Brouci-2017-05

 

VZPoura úrazům

Zdeněk Havlík, 18. 04. 2017, 19:32

Vzpoura-2017-01Ve čtvrtek 23. března 2017 jsme navštívili pořad VZPoura úrazům, který připravila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v městské knihovně. Čekal tam na nás pan Pavel Brož, který po skoku do bazénu skončil na vozíčku. Ukazoval nám, jak je vlastně mícha umístěná v páteři, jeho rentgenové snímky...

Povídal nám svůj příběh, jak se mu od skoku do bazénu změnil život. Moc nás překvapilo, že i lidi nějak omezení na vozíčku můžou dělat několik sportů. Všichni jsme si uvědomili, že na sebe musíme dávat pozor, nemáme se houpat na židli, nelézt po stromech, brát si na kolo helmu... Tento projekt byl pro nás všechny silným zážitkem a budeme na něj dlouho vzpomínat.

Eva Mošnerová, 8.B

Jako ty...

Zdeněk Havlík, 18. 04. 2017, 19:09

Jako-ty-2017-01V měsíci březnu proběhl na naší škole v obou prvních třídách program primární prevence. Tým lektorů obecně prospěšné společnosti Portimo přišel za dětmi s programem „Jako ty", jehož náplní bylo zdůraznění důležitosti přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci.

Děti si hravou formou upevnily vzájemné vztahy ve třídě, učily se trpělivosti při naslouchání druhým a také důležitosti formy i obsahu sdělení pro své okolí.

Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr.Pavla Sedláková


Jako-ty-2017-02Jako-ty-2017-03Jako-ty-2017-04Jako-ty-2017-05

Tajní agenti Mise Plus+

Zdeněk Havlík, 17. 04. 2017, 19:15

Mise-Plus-2017-01V průběhu devadesáti minut se z našich páťáků - díky paní učitelce Oravcové, která zajistila zábavný program o energii a ochraně životního prostředí - stali tajní agenti Mise Plus+. Měli veledůležité poslání - ochránit naši planetu před plýtváním energiemi.

K úspěšnému splnění tohoto úkolu potřebovali získat a také získali celou řadu nových informací týkajících se výroby energie. Absolvovali několik zkoušek, praktických pokusů a úkolů.

Misi splnili na výbornou a za odměnu dostali dárkový batůžek s reklamními předměty.

Mgr. Pavlína Poláčková

Mise-Plus-2017-02Mise-Plus-2017-03Mise-Plus-2017-04Mise-Plus-2017-05

Jak se žije babičce a dědečkovi

Zdeněk Havlík, 09. 04. 2017, 12:21

Dedecek-2017-01Kornatění tepen, řídnutí kostí, poruchy paměti, to zdaleka nejsou jen problémy starších lidí. Jejich rozvoj začíná mnohem dříve, než by řada z nás čekala... Proto se žáci všech osmých tříd zúčastnili zajímavého výukového programu „Jak se žije babičce a dědečkovi". Jeho cílem bylo seznámit naše adolescenty s tím, jak jejich současný životní styl, který mnohdy zahrnuje konzumaci tučného jídla, nízkou tělesnou zátěž a nadměrné trávení času u počítačů, ovlivňuje kvalitu jejich budoucího života.

Teoretická část programu informovala žáky formou interaktivní projekce o postupných změnách, k nimž v organismu dochází v průběhu stárnutí. V praktické části došlo na simulaci syndromů stáří. Pomocí speciálních obleků a pomůcek všichni zakusili, jak se v běžném životě cítí jejich babičky a dědečkové, trpící ztuhlými klouby, ochablými svaly, sníženou citlivostí rukou, slábnoucím zrakem a sluchem.

Projekt se u žáků setkal s kladnou odezvou, řada z nich byla překvapena, jak se v průběhu života mění fungování jejich orgánů. Věřme tedy, že se po tomto poznání budou chovat citlivěji a ohleduplněji k seniorům a také zodpovědněji ke svému vlastnímu zdraví.

Mgr. Pavlína Poláčková


Jak se žije babičce a dědečkovi? Pro nás jako pro teenagery je to dost těžká otázka na zodpovězení, protože přiznejme si to - nad tím, jak se budeme žít cca za 50 let, prostě nepřemýšlíme a děláme věci, které by nám to stáří mohly dost ztížit. A proto jsou tu pro nás takovéhle programy a jeden z nich jsme měli možnost v pátek 31. března 2017 absolvovat. Dělil se na dvě části - teoretickou a praktickou. Samozřejmě že nás asi víc bavila ta praktická část, ale ta teoretická nás měla něco naučit a né se pořád jenom bavit. Začnu nejprve u té praktické...

Ta spočívala v tom, jaké to je pohybovat se jako babička a dědeček, a myslím si, že nikdo z nás netušil, že je tak obtížné jen vyjít schody. Na sebe - s pomocí kamarádů - jsme si oblékli těžké jakoby vesty a návleky, které měly simulovat nadváhu, revma, zatížení kotníků a třeba i to, že pořádně ani nemůžete pokrčit kolena nebo lokty. A aby to bylo opravdu věrohodné, nasadili nám sluchátka na uši a brýle, které měly simulovat šedý zákal. No, moc příjemné to nebylo, když jste najednou skoro nic neslyšeli a viděli jste jenom část z toho, co vidíte normálně. S tímto vším jsme měli za úkol vyjít schody. Sice se nám to všem povedlo, ale myslím si, že by nikdo z nás s tímto nechtěl chodit každý den.

Po téhle ne moc příjemné zkušenosti, avšak zábavné, jsme se přemístili na tu teoretickou část. Tam jsme dostali každý svoje hlasovací tlačítko a všichni ho s nadšením hned začali mačkat. Dále nám pán povídal o potížích a problémech ve stáří. Také nám ukazoval, jak se posouvá hranice úmrtí starých lidí. My ženy jsme na tom asi o pět až šest let lépe než muži :o)). Pak jsme využili ta hlasovací tlačítka a dostávali jsme otázky, na které jsme měli odpovědět - a skoro vždycky byla správná odpověď ta, co nedávala žádný smysl :o). Také se zmiňoval o různých nemocech, o kterých jsme neměli ani potuchy, a jak se jich vyvarovat.

Po skončení přednášky jsme odcházeli na obědy plní nových zážitků a informací. Tahle přednáška z mého pohledu byla dobře vymyšlená a bylo dobré si zkusit na vlastní kůži, jak se žije babičce a dědečkovi.

Leona Librová, 8.C

Dedecek-2017-02Dedecek-2017-03Dedecek-2017-04Dedecek-2017-05

 

 

 

MisePlus+

Zdeněk Havlík, 19. 12. 2016, 19:41

MisePlus-2016-01V pátek 9. prosince 2016 nás navštívili zástupci firmy E.ON se svým Energy Truckem. Připravili si pro nás program zaměřený na úspory energie a ochranu životního prostředí. Naše třídy se rozdělily na dvě skupiny. Jedna skupina šla do interaktivní učebny a druhá šla ven do E.ON Energy Trucku.

V interaktivní učebně pro nás měli nachystanou prezentaci, která byla zaměřena na úspory elektřiny. Bojovali jsme proti ENERGOŽROUTŮM. Skupina v interaktivní učebně se snažila získat návod na EKOTRONA a druhá skupina v E.ON Trucku se snažila získat díly na robota EKOTRONA. V interaktivní učebně jsme si na konci zkusili elektrickou hru.

Pak jsme se vystřídali. V E.ON Trucku pro nás měli nachystanou prezentaci – opět o ENERGOŽROUTECH. Mezi prezentací se nás ptali na nějaké otázky, a když prezentace skončila, tak jsme se pokoušeli zachránit Frantu. Prvně se nás ptali, kdo je odvážný, a nikdo se nepřihlásil. Tak tam šla Terka a ujistila se, jestli Franta dýchá - a nedýchal. Pak jsme zjistili tep a zahájili masáž srdce.

Nakonec jsme Frantu zachránili, a když jsme všechno splnili, tak jsme dostali tašky s dárky. Dozvěděli jsme se zajímavé informace. Byla to velká zábava...

Adéla Humpolíčková, Leontýna Oravcová, Lucie Klementová, Michaela Pinterová, 6. ročník

MisePlus-2016-02MisePlus-2016-03MisePlus-2016-04MisePlus-2016-05

Naši obojživelníci

Zdeněk Havlík, 21. 11. 2016, 19:15

Obojzivelnici-2016V úterý 25. října 2016 se žáci 7. ročníku sešli v kreslírně na přednášce o našich obojživelnících. Paní Petra Doležalová z CHKO Žďárské vrchy je přišla seznámit se zástupci těchto živočichů, které mohou spatřit ve svém okolí.

Po úvodu, který se týkal obecné charakteristiky obojživelníků, se žáci dozvěděli informace o jejich ochraně. Většina z nich je zákonem chráněna. Ve druhé hodině přišly konkrétní příklady žab, čolků a mloků – např. ropucha obecná, skokan zelený, čolek obecný atd.

Žáci se dozvěděli o rozmnožování žab, velikosti a tvaru snůšek, pulcích a lokalitě výskytu na Vysočině. Dále poslouchali zvuky žab, které mohou slyšet za letních večerů. Na závěr čekal žáky krátký test, který prověřil jejich pozornost. Přednáška byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná.

Mgr. Jana Klementová

Nedej se!

Zdeněk Havlík, 12. 11. 2016, 19:21

Nedej-se-2016-018. a 9. listopadu 2016 proběhl ve druhých třídách program primární prevence, který pro nás připravila společnost Potrimo. Hlavním tématem programu bylo poznání sama sebe a soužití s ostatními lidmi. Formou rozhovorů a her si děti uvědomují, jak se chovají, jak vnímají další lidi kolem sebe, učí se vzájemnému respektu, přátelství, dovídají se, jak řešit problémové situace, jak se zachovat, pokud se dostanou do konfliktu či problému.

Děti se báječně bavily při hrách na zvířata. Utvářely různé skupiny podle vzájemného kamarádství a sympatií a učily se spolupracovat, spolurozhodovat a také chránit slabší. Malovaly a plnily úkoly ve skupinách, musely umět správně zareagovat, rozhodnout se a najít správné řešení problému, a když je někomu ubližováno, jak a čím pomoci. Na konci programu lektorky společně s dětmi zhodnotily všechny aktivity, ve kterých budeme pokračovat i nadále v běžném vyučování.

Mgr. Ivana Fousková

Nedej-se-2016-02Nedej-se-2016-03Nedej-se-2016-04Nedej-se-2016-05

Léňa s Jéňou sami doma

Zdeněk Havlík, 12. 11. 2016, 18:03

Lena-s-Jenou-2016-01V měsíci říjnu se žáci čtvrtých tříd zúčastnili preventivního programu Léňa s Jéňou sami doma, který si pro ně připravilo PORTIMO o.p.s. Nové Město na Moravě ve spolupráci s Centrem prevence CéPéčko. Celý program byl zaměřen na zjištění finanční, cenové a rozpočtové gramotnosti žáků.

Formou hry jsme měli možnost zjistit, zda mají děti přehled o tom, co kolik doma stojí, kolik peněz musí rodiče vydat za běžný chod domácnosti, jak vysoké jsou náklady na pořízení věcí, které většina dětí považuje za samozřejmost. Žáci si díky těmto hrám uvědomili hodnotu věcí a doufejme, že i změnili svůj postoj k věcem svým i věcem druhých lidí. 

V další části programu dostaly děti seznam na nákup a jejich úkolem bylo napsat, do jakého obchodu by šly daný produkt nakoupit.

Mgr. Marcela Žďánská

Lena-s-Jenou-2016-02Lena-s-Jenou-2016-03Lena-s-Jenou-2016-04Lena-s-Jenou-2016-05

Já jsem já, ale kdo to vlastně je?

Zdeněk Havlík, 06. 11. 2016, 18:22

Ja-jsem-ja-2016V druhém říjnovém týdnu proběhl postupně ve všech třídách šestého ročníku program primární prevence pod záštitou Centra prevence CéPéčka z organizace Portimo, o.p.s., Nové Město na Moravě. Již jeho název „Já jsem já, ale kdo to vlastně je?" napovídá, že tématem bylo zejména sebepoznávání a budování zdravého sebepojetí, stejně tak jako vytváření dobrých vztahů v třídním kolektivu. Program byl tedy zaměřen na prevenci šikany a intolerance.

Žáci se učili pojmenovávat vlastnosti, hned v úvodu programu si vytvořili jmenovku dle své fantazie a napsali na ni lidskou vlastnost, která je podle nich pro život nejdůležitější. Svůj výběr pak měli možnost vysvětlit v krátké diskuzi. Dále se děti pokoušely hledat své silné i slabší stránky (sebereflexe), stejně tak jako ocenit kladné vlastnosti svých spolužáků. Každý si poté měl možnost přečíst, co na něm jeho spolužáci oceňují a co pozitivního podle nich přináší do třídního kolektivu.

Ve druhé části programu žáci pracovali ve vícečlenných skupinkách, např. tvořili živé sochy. Učili se tak spolupráci, domluvě a respektu k názoru ostatních. Účelem programu bylo zejména přispět k budování dobrých vztahů v nově vzniklých třídních kolektivech žáků šestého ročníku. Věříme, že se tento úkol podařilo zdárně naplnit a žáci si odnesli nové netradiční zážitky a informace o sobě i svých kamarádech.

Mgr. Barbora Šimonová

 Program v rámci prevence rizikového chování proběhl za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Preventivní programy Policie ČR

Zdeněk Havlík, 27. 10. 2016, 19:49

Policie-2016-01V rámci prevence rizikového chování naše škola spolupracuje s Policií ČR. Tentokrát byly připraveny programy na zajímavá témata pro druháky, čtvrťáky a deváťáky.

2. ročník – Bezpečnost v silničním provozu

Ve středu 12. října 2016 byl v kreslírně pro žáky druhých tříd připraven preventivní program Policie ČR o bezpečnosti v silničním provozu. Tuto tématiku děti právě probírají v hodinách prvouky. Aktivně se zapojovaly a většinou správně odpovídaly na otázky kreslených postaviček z interaktivního programu, který pro ně byl připraven. Náplní programu byla hlavně bezpečnost chodců v silničním provozu, dále pak bezpečnost při jízdě na kole a vybavenost jízdního kola. Dětem se program líbil a dokázaly, že by už samostatně a bezpečně zvládly cestu do školy.

Mgr. Ivana Fousková

 Policie-2016-02Policie-2016-03Policie-2016-04Policie-2016-05

 

 

 

4. ročník – Nebezpečí internetu

Také žáci čtvrtých tříd naší školy navštívili 12. října zajímavou besedu s názvem Nebezpečí internetu. Přijeli k nám Tomáš s Luckou z policejního útvaru v Jihlavě. Než jsme si začali povídat, tak jsme zhlédli krátkou ukázku o tom, jaké důsledky pro celou rodinu může mít nevhodné užívání sociálních sítí. Většina dětí chápala, o co v ukázce šlo, a tak už pak při rozboru chyb, které udělal školák při dopisování s cizími lidmi, zvedaly ruce a rozpovídaly se o tom, kdo má již zkušenosti s využíváním Facebooku, počítačovými hrami nebo dopisováním po internetu. Ukázalo se, že některým nebezpečí této komunikace již vysvětlili rodiče.

K pochopení úskalí pro uživatele sociálních sítí určitě přispěla scénka policisty Tomáše a žákyně Míši, kde ani jeden druhého neviděl a přesto si mohli povídat a poskytovat si nepravdivé informace. Po této ukázce si všichni uvědomili, že na ulici také každému nesdělujeme své osobní údaje a jsme obezřetní. V jakém věku je tedy vhodné mít účet na Facebooku? Současná pravidla povolují stát se uživatelem od třinácti let.

PaedDr. Miroslava.Kotovicová

9. ročník – Trestní odpovědnost

V programu pro deváťáky se žáci seznámili se změnou odpovědnosti za své jednání, získali základy právního vědomí souvisejícího s trestní odpovědností mládeže. Seznámili se se základními pojmy přestupek, trestný čin, krádež, poškozování cizí věci, sprejerství, ublížení na zdraví, šikana. Zlepšili si orientaci v odpovědnosti v případě protiprávního jednání (sankce a tresty).

Ing. Dagmar Jaitnerová

Setkání s Jiřím Žáčkem

Zdeněk Havlík, 17. 10. 2016, 20:23

Knihovna-Zacek-2016-01Žáci čtvrtých tříd si při letošní první společné návštěvě knihovny zkusili veršovat, číst vtipné pohádky a jazykolamy, hádat hádanky a prostě si hrát se slovy a texty. Děti tak lépe pochopily, jak zábavné či obtížné je skládat básně a svou poezií pobavit a zaujmout posluchače.

Beseda, která následovala, se týkala současného autora Jiřího Žáčka, který dokázal svými texty oslovit všechny generace. Pro dětské čtenáře má zdejší knihovna přes dvacet titulů. Každý si prohlédl jinou knížku a všichni se shodli, že texty jsou humorné a bez nudy. Čítárnou se při ukázkách z Žáčkových knih rozléhal smích.

Každému malému i velkému čtenáři můžeme doporučit pro zlepšení podzimní nálady lehký humor Jiřího Žáčka. Děkujeme za příjemné chvíle v knihovně.

PaedDr. Miroslava Kotovicová

Knihovna-Zacek-2016-02Knihovna-Zacek-2016-03Knihovna-Zacek-2016-04Knihovna-Zacek-2016-05

Etiopie - střecha Afriky

Zdeněk Havlík, 09. 10. 2016, 10:18

Etiopie-2016-01V úterý 20. září 2016 navštívili žáci 4.-9. ročníku tradiční program cestovatelů manželů Špillarových. Tentokrát jsme se jejich prostřednictvím na chvíli ocitli v kolébce lidstva, v Africe. Procestovali jsme s nimi díky krásným fotografiím a zajímavému povídání celou Etiopii a získali jsme plno nových informací.

Například je zde domov kávy, žije zde vegetariánský primát – dželada, rok v Etiopii trvá 13 měsíců... Neuvěřitelná je hlavně skutečnost, že lidé, kteří žijí v chudobě, se neustále usmívají a podle Špillarových jsou nejusměvavějšími lidmi na světě.

Mgr. Ivona Kovačičová

Etiopie-2016-02Etiopie-2016-03Etiopie-2016-04Etiopie-2016-05

Ukázka dravců a sov

Zdeněk Havlík, 08. 10. 2016, 19:37

Seiferos-2016-01Ve středu 21. září 2016 jsme měli možnost zhlédnout ukázku dravců a sov. Na atletickém hřišti nás sdružení Seiferos zasvětilo do způsobu života sokola stěhovavého, orla skalního, jestřába lesního nebo jednoho z nejmenších dravců dřemlíka tundrového. Ze sov žáci poznali např. kulíška nejmenšího, výra velkého nebo puštíka obecného, kterého si většina dětí pamatuje jako Rozárku z pohádky Tři oříšky pro Popelku, a dalších bezmála čtyřicet druhů dravců a sov.

Žáci se dozvěděli, čím se který dravec živí, o způsobu lovu kořisti, životních podmínkách a potřebách dravců. Atraktivním zážitkem pak bezpochyby byly ukázky lovu některých dravců nebo přílet dravce na ruku.

Mgr. Martina Janíčková

Seiferos-2016-02Seiferos-2016-03Seiferos-2016-04Seiferos-2016-05

 

 

 

 

 Fotogalerii z ukázky dravců sdružení Seiferos si můžete prohlédnout ZDE.

Zdraví je to nejcennější, co máme

Zdeněk Havlík, 24. 04. 2016, 14:16

Prvni-pomoc-2016-01Tuto větu zná jistě každý a není nikdo, kdo by s ní nesouhlasil. A kromě toho, že si zdraví chráníme, učíme se v případě potřeby i pomoci. Proto se žáci osmých tříd každoročně účastní programu s názvem První pomoc do škol.

V rámci desetihodinového cyklu se seznamují s různými typy poranění a učí se je správně ošetřit a pomoci zraněnému. Osvojují si pravidla, jak se zachovat v případě nehody, jak poskytnout první předlékařskou pomoc a mnohdy tak zachránit nejen zdraví, ale i život člověka.

Mgr. Martina Janíčková

Prvni-pomoc-2016-02Prvni-pomoc-2016-03Prvni-pomoc-2016-04Prvni-pomoc-2016-05

Kdy je sex (ne)bezpečný

Zdeněk Havlík, 24. 04. 2016, 10:04

CePe-Sex-2016-01Další školní rok znamená pro osmáky další tři hodiny strávené s Centrem prevence CéPéčko, PORTIMO o.p.s. Nové Město na Moravě. Tentokrát na velmi očekávané téma o sexu. Před hodinou byli všichni nervózní, ale zároveň zvědaví, co nás čeká.

Na začátek jsme se jako obvykle představili a vyrobili si své vlastní jmenovky. Na ně jsme napsali, co nás nejvíc přitahuje na opačném pohlaví. Po krátké diskuzi jsme se přesunuli k první činnosti - „osahávání". Pouze po hmatu jsme měli poznat spolužáka naproti nám. Začali jsme u rukou a postupně jsme se dostali k hlavě. Ti nejodvážnější pátrali i v jiných oblastech :o))).

Pak jsme si zahráli hru, ve které jsme zjistili, jak moc toho známe o sexu. A že toho nebylo málo... V další hodině jsme si zahráli na Bravo poradnu. Po dvojicích jsme dostali kartičky s typickými otázkami puberťáků a měli jsme je zodpovědět. Ty jsme pak prodiskutovali. Na konci hodiny jsme na lístečky napsali své vlastní dotazy a ty jsme pak společně zodpověděli.

Odcházeli jsme s novými informacemi a dojmy, ale některé otázky nám stále vrtají hlavou - třeba: „Jak to dělaj berušky?" :o)))

Radka Havelková a Eva Pelikánová, 8.C

Vzdělávací projekt proběhl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

CePe-Sex-2016-02CePe-Sex-2016-03CePe-Sex-2016-04

Beseda s vězni

Zdeněk Havlík, 05. 03. 2016, 09:14

Beseda-vezni-2016V úterý 16. února 2016 nás navštívila vězeňská psycholožka se čtyřmi vězeňkyněmi a dozorci z věznice Světlá nad Sázavou. Hlavní slovo bylo o chodu věznice. Světlá nad Sázavou je totiž největší ženská věznice v ČR, v těchto dnech je v ní okolo 800 vězeňkyň. Dělí se na několik skupin - s dozorem, s ostrahou, bezdrogovou zónu a další. Bylo nám vysvětleno, jaká je náplň dnů vězeňkyň, co je čeká při neuposlechnutí a mnoho dalšího. Viděli jsme prezentaci ukazující život ve věznici.

Čtyři ženy, které za námi přijely, se s námi podělily o své životní příběhy, co se jim stalo a proč jsou ve vezení. Některé poprvé, některé ne. V jakém typu vězení jsou a na jak dlouhou dobu. Dozorce nám vysvětlil možnosti poutání, jak probíhají kontroly při příchodu a odchodu z vězení a na co si musí dát pozor při kontrole vězně. Na závěr nám byly zodpovězeny různé dotazy, týkající se věznice i samotných vězeňkyň. Celá beseda se nám líbila, rozhodně měla hodně do sebe. Přejeme ženám, které nás navštívily, mnoho štěstí do nového života...

Michaela Heralová, 9.C

 Tato akce pro žáky 9. ročníku byla zaměřena na prevenci kriminality. Realizaci zajistila Městská policie Nového Města na Moravě.

Programy primární prevence

Zdeněk Havlík, 12. 01. 2016, 06:43

CePecko-2015-01Rizikové chování mládeže je problémem celé společnosti a samozřejmě i naší školy. Z tohoto důvodu se intenzivně věnujeme jeho prevenci. Pro všechny žáky naší školy zajišťujeme během celého roku programy primární prevence, které realizuje Centrem prevence CéPéčko, PORTIMO o.p.s. Nové Město na Moravě. Na podzim roku 2015 to byly programy pro žáky 6. ročníku.

Kdo je jinej, není divnej

Program byl zaměřen na uvědomění si jinakosti lidí ve světě kolem nás. Z hlediska specifické prevence byl zacílený na prevenci diskriminace, xenofobie a homofobie.

Já jsem já - ale kdo to vlastně je?

Program se zaměřil na prohloubení sebepoznání a budování zdravého sebepojetí. Tím se řadí do programů specificky zacílených na prevenci šikany a intolerance. Během programu si žáci zkoušeli pojmenovávat lidské vlastnosti, pátrali po tom, co vytváří identitu člověka, a hledali své silné stránky, schopnosti a dovednosti, o které se mohou opřít.

Mgr. Hana Knapčoková

CePecko-2015-02CePecko-2015-03CePecko-2015-04CePecko-2015-05

 

 

 

 

 Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Zdeněk Havlík, 28. 12. 2015, 09:57

Beseda-BrezinovaŽáci sedmých tříd naší školy měli v předvánočním období možnost zúčastnit se besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Na besedu se měli připravit četbou jejích čtenářsky úspěšných knih z cyklu Holky na vodítku.

Beseda začala představením samotné spisovatelky, poté následovalo navázání kontaktu s našimi žáky. Zeptala se jich, zda je tu někdo, kdo ví, jaké by chtěl v budoucnu vykonávat povolání, a zda se mezi nimi nenachází nějaký budoucí spisovatel či spisovatelka. Paní Březinová vykládala, jak se dostala k tvůrčímu psaní, o své rodině, kolik napsala doposud knih a pro jaké čtenáře jsou určeny. Prozradila, že nejraději střídá psaní knih pro děti a mládež.

Hlavním tématem byly její knihy z cyklu Holky na vodítku, které poutavě a srozumitelně přibližují problematiku nejen dnešní mládeže. Bulimička, narkomanka a gamblerka se staly ústředními postavami těchto tří knih. Prozradila nám, že aby se mohla pustit do psaní těchto knih, prošla důkladnou průpravou v podobě setkávání se s lidmi postiženými těmito závislostmi. Důkladně vysvětlila a ukázala na příkladech tyto problémy a varovala, jak veliké nebezpečí mohou představovat. Je na každém z nás, jak naložíme se svým životem, zda podlehneme nástrahám a vlivu okolí, či ne.

 Mgr. Martina Bártová

Kouzlo canisterapie

Zdeněk Havlík, 12. 12. 2015, 19:08

Canisterapie-2015-01Děti z druhých a třetích tříd naší školy už mají svoje první zkušenosti s canisterapeutickým psem. Ukázky pozitivního působení psa na člověka našim dětem předvedla paní Jana Mašterová s fenkami Joy a Rose. Při těchto hodinách se děti dozvěděly, jak se cvičí pes pro podpůrnou terapii a co to je canisterapie.

Děti si užívaly kontakt a blízkost zvířete, které pomáhá lépe překonávat trable a handicapy. Vyzkoušely si, jak umí předávat svoje teplo a zahřívat ruce, nohy a záda. Děti se dozvěděly, že pes nesmí například čokoládu a hroznové víno. Rád mu každý dal z ruky piškot na rozloučenou a nechal si olíznout ruku.

I ti nejbojácnější se jen neradi loučili se psími kamarádkami a paní Mašterovou. Moc jí děkujeme za návštěvu a těšíme se na další blahodárné působení čtyřnohých kamarádů.

PaedDr. Miroslava Kotovicová

Canisterapie-2015-02Canisterapie-2015-03Canisterapie-2015-04Canisterapie-2015-05

Besedujeme anglicky

Zdeněk Havlík, 29. 10. 2015, 11:55

Beseda-Aj-2015V úterý 20. října 2015 proběhla v kreslírně naší školy beseda s cestovatelem a hudebníkem Mgr. Karlem Kocůrkem. Nebylo to poprvé, co k nám pan Kocůrek zavítal, jenže tentokrát si pro nás nepřipravil hudební program, ale seznámil nás s USA, které procestoval. Pan Kocůrek nám promítal fotky z Ameriky, které střídala i krátká videa, a všechno nám navíc komentoval, abychom věděli, na co se díváme.

Povídání bylo v angličtině, přizpůsobené mladším a pak i starším žákům), takže to byl pro všechny zúčastněné dobrý důvod, aby dávali pozor a snažili se co nejvíc pochopit i v angličtině. Povídání to bylo moc pěkné, většině dětí se líbilo a všichni jsme si odnesli zajímavé informace např. o tom, kde se v Americe jezdí bez helmy, proč řidiči platí vysoké pokuty, nebo i pro některé zcela neuvěřitelnou informaci, že v Americe stojí litr benzínu 16 Kč.

Byla to příjemně strávená hodina a většina z nás je bohatší nejen o nově získané informace, ale někteří i o to, že byli velmi dobře schopni rozumět sdělení v cizím jazyce.

 Mgr. Dagmar Svobodová

Více článků...

Strana 1 z 2

« 1 2 »