Akce a soutěže

Podvečerní čtení s členy hasičského sboru

Zdeněk Havlík, 27. 03. 2014, 19:41

Sl-cteni-2014-01Ve čtvrtek 6. března 2014 zavítali do naší školy hosté dětem známí – členové Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice, jmenovitě paní Kateřina Mikešová, starosta pan Josef Košík a velitel mladých hasičů pan Stanislav Pejcha. Nejdříve dětem přečetli poutavý příběh o „úplně prvním hasiči" – dráčku Hasíkovi, který děti velmi zaujal. Dokonce i plyšový dráček Hasík byl celou dobu přítomen. Děti se také dozvěděly, že tuto hračku vozí všichni hasiči v autech a dávají ji vyděšeným dětem, které jsou bohužel často účastníky nehod či jiných smutných událostí, při kterých členové hasičských sborů zasahují.

Potom nastala druhá část setkání, kdy pan Pejcha zajímavě dětem vyprávěl o historii hasičů, o našem místním sboru a také o kroužku mladých hasičů, kteří často zaujímají přední místa v okresních soutěžích. Přitom jim promítal na interaktivní tabuli záběry z těchto soutěží. Nakonec dostal slovo pan Košík a popovídal dětem o uniformách dříve a dnes, o uniformě sváteční i pracovní, ukázal dětem velmi cennou historickou helmu i oblek, opasky, boty a další pomůcky.

Děti si s radostí vše zkoušely, vyptávaly se a nakonec udělaly hostům radost, protože se skoro všechny přihlásily do kroužku mladých hasičů. Jako vždy na závěr podvečerního čtení hosté hodnotili obrázky z výtvarné soutěže a vybrali jako nejlepší obrázek prvňáčka Samuela Maťáše.

Ivana Staňková