Projektové akce

Projekt Inkluze – společnou cestou

Zdeněk Havlík, 02. 07. 2014, 15:04

Inkluze-2014Od školního roku 2011-2012 je naše škola zapojena do projektu Inkluze – společnou cestou, jehož cílem je zapojení integrovaných dětí do společných aktivit. Projekt v naší škole realizuje Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Centrem prevence Žďár nad Sázavou...

V rámci tohoto projektu proběhly na naší škole dva jednodenní adaptační kurzy a také prožitkový seminář s názvem Muzikoterapie. První adaptační kurz probíhal přímo v budově naší základní školy. Se dvěma pracovníky Centra prevence se děti vydaly na dobrodružnou cestu hledání pokladu. Provázela je čarodějnice Tibérie a havran Emílio a společně s nimi děti vyráběly čarodějnické klobouky a hudební nástroje, vyzkoušely si, jaké to je být slepý nebo hluchý. Cesta za pokladem byla dlouhá a náročná, ale nakonec ho děti přece jenom našly a zjistily, že ten největší poklad pro ně je jejich přátelství.

 

Další aktivita v rámci tohoto projektu byl prožitkový seminář Muzikoterapie. S paní lektorkou a za zvuku bubnů djembe jsme si společně zatančili, zazpívali a poznali spoustu nových hudebních nástrojů. Dozvěděli jsme se o léčivé síle hudby a závěrečný odpočinek za zvuku relaxační hudby byl příjemným zakončením seminářem. Završením projektu byl další adaptační kurz, který tentokrát probíhal v rekreačním středisku Záseka u Netína. Všechny děti dostaly krásná zelená trička a kšiltovky a společně s naší známou Tibérií a Emíliem jsme se tentokrát vydali do středověku. Děti si vyrobily svůj rytířský erb a amulet, který je měl na cestě chránit. Při plnění úkolů musely opět dokázat, jak důležité je jejich přátelství a spolupráce, a na konci této cesty byly všechny děti pasovány na rytíře. Nakonec jsme všichni bránou prošli zpět do současnosti a s krásnými zážitky jsme se vraceli domů.

Projekt Inkluze letošním rokem končí. Myslím si, že všechny děti i učitelé si z něj odnáší spoustu pěkných zážitků.

Mgr. Věra Janů