Projektové akce

E-Twinning slaví deset let

Zdeněk Havlík, 24. 03. 2015, 19:02

Sl-eTwin-2015-01Po loňské zkušenosti s eTwinningovým projektem jsme se letos s dětmi ve školní družině ve Slavkovicích přihlásili do celoroční hry na oslavu deseti let trvání eTwinningu. Cílem hry je zábavnou formou seznámit učitele a žáky s prostředím eTwinningu, motivovat učitele k využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, zapojit nové školy a učitele do mezinárodní spolupráce on line a zároveň zvýšit povědomí učitelů a žáků o bezpečném využívání internetu a sociálních sítí. Od února do října budeme plnit deset úkolů, za jejich splnění následuje přidělení virtuálních odznáčků.

Hlasováním jsme z několika našich návrhů vybrali svůj název: ZŠ Slavkovice-Parťáci. Zatím máme splněny úkoly dva - prezentaci naší školy a zobrazení školy na mapce mezi ostatními účastníky soutěže. Teď je před námi úkol třetí - poučení o bezpečnosti na internetu. Zatím jsme si na toto téma povídali, koukali na videa a hráli hry, teď musíme vymyslet, jakou formou téma zpracujeme a zveřejníme.

Ivana Staňková