Školní družina

Dům pro všechny - hra pokračuje

Zdeněk Havlík, 17. 05. 2014, 08:24

Sl-dum-SD-04Ve slavkovické školní družině se pomalu dostává do svého finále celoroční hra, jejímž cílem je postupné prozkoumávání neznámého domu se zamčenými pokoji. Za splněné úkoly získávají děti klíčky různých barev a v červnu je čeká hledání pokladu...

V březnu jsme si odemkli červeným klíčkem HASIČSKÝ POKOJ. Tohle téma nás úplně pohltilo! Nejdřív jsme se zajímali o to, jaké způsoby ochrany před ohněm volili lidé od pravěku přes středověk až do doby nedávné. Pak jsme se zaměřili na současné hasičské oblečení, výstroj, pomůcky – k tomu se velmi hodilo naše Podvečerní čtení s hasiči, kam nám přinesli spoustu věcí na ukázku i na vyzkoušení. K tomu jsme kreslili znak, oblečení, stavěli z Lega hasičská auta, byli jsme se podívat ve slavkovické staré zbrojnici na sošku patrona hasičů sv. Floriána...

Hasič toho musí také spoustu umět – a tak jsme běhali, skákali, podlézali, šplhali, přenášeli se na stoličce z rukou, učili se, jak poskytnout první pomoc a zachovat se správně v nečekaných situacích, předvídat nebezpečí. Vrcholem byl nácvik požárního poplachu a evakuace ze školy!Na závěr jsme si užili besedu s jedním tatínkem, který nám předvedl svoji velikou sbírku modelů hasičských aut.

Duben nás pozval do POKOJE ZDRAVOTNÍHO a bílý klíček otevřel místnost, kde jsme se dozvěděli o fungování lidského těla, mozku, o smyslech, o vývoji člověka od miminka až do stáří a také třeba to, jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem. Stavěli jsme sanitky z víček, skládali lidskou postavu a popisovali její části, hráli hry na procvičení všech smyslů...

Nejvíc nás bavily scénky, kde jsme si ve dvojicích vylosovali námět (v ordinaci, uštknutí hadem, pád z kola...) a předváděli je s pomocí rekvizit z naší družinové „nemocnice". Také jsme hledali v encyklopediích, jaké pomůcky a pří-stroje potřebují zdravotníci ke své práci. Na závěr jsme se zajímali o péči o chrup a vyplnili listy Zdravé zuby. A protože k péči o zdraví patří hod-ně pohybu na čerstvém vzduchu, byli jsme co nejvíce na hřišti a v lese...

 Ivana Staňková