Školní družina

Tajemství školní půdy

Zdeněk Havlík, 09. 11. 2014, 18:40

Sl-SD-puda-2014-01Školní půdy byly a jsou pro děti velkou neznámou... Kolik tajemství skrývají, jaká překvapení tu objevíme? Jaké památky na rodiče či prarodiče jsou tu zachovány? Na všechny tyto otázky budeme letos v naší školní družině hledat odpovědi. Každý měsíc prozkoumáme pomyslně i reálně jeden kout, jednu skříň či truhlu, abychom všemu přišli na kloub.

Moudrou průvodkyní, rádkyní a pomocnicí nám celý rok bude sova Kamila, která každému, kdo nasbírá za měsíc dostatečný počet bodů, věnuje jedno peříčko do sbírky. Musíme se snažit, abychom každý svoji papírovou sovičku během roku polepili celou...

V září jsme šli hledat školní obrazy. Nejdřív jsme opravdu hledali na naší školní půdě místo, kde jsou staré obrazy uloženy. Pak jsme si některé vybrali a odnesli si je do družiny. Na jednom byl vyobrazen podzim, na dalších zvířata a příroda. To nám také dalo námět na další úkoly a soutěže. Při pobytu venku jsme pozorovali změny v přírodě, sbírali přírodniny, kreslili a vyráběli zvířata z různých materiálů...

 Sl-SD-puda-2014-02Sl-SD-puda-2014-03Sl-SD-puda-2014-04Sl-SD-puda-2014-05

  V říjnu jsme v rohu pod střechou objevili staré školní lavice. Sice to nebyly ty úplně staré, které byly vcelku a měly překlápěcí sedačky, ale i tyhle nám připadaly děsně nemoderní. Začali jsme se zajímat, kdo a z čeho je vyrobil. Povídání o dřevě a jeho využití nebralo konce. Děti začaly nosit z domova svoje výrobky ze dřeva a vznikla krásná výstavka. V tělocvičně jsme uspořádali Dřevěný pětiboj – štafetu s dřevěnou kostkou, přenášení kostky na zádech, slalomovou dráhu mezi dřevěnými prvky stavebnice, hledání schovaných kostek a stavění co nejvyšší věže. Dále jsme kreslili a psali věci vyrobené ze dřeva, vzpomínali na dřevěné hrdiny pohádek a filmů, řezali špalíky na míru... Na závěr tohoto tématu jsme si sami vyrobili ruční papír.

Ivana Staňková