Školní družina

Půda plná tajemství

Zdeněk Havlík, 24. 03. 2015, 19:33

Sl-puda-2015-02Ve školní družině v ZŠ Slavkovice děti prozkoumaly další tajemství školní půdy, která je námětem letošní celoroční hry...

V lednu jsme si na půdě našli bustu Jana Amose Komenského. Dali jsme si „Jeníka" v družině na okno a od té doby jsme byli jak vyměnění – asi proto, že nás stále sledoval... Povídali jsme si o jeho nelehkém životě, co vše prožil a kam všude se podíval. Udivilo nás, kolik knih a pojednání napsal. My jsme si dali za úkol taky vytvořit učebnici nebo pracovní sešit. Moc nás bavilo vymýšlet úkoly a příklady pro někoho jiného... Kreslili jsme rozdělení školství podle toho, jak to J. A. Komenský navrhoval, bavili jsme se popisem a (samozřejmě jemným!) předváděním tělesných trestů v jeho době. Hlavně se nám zalíbila Komenského myšlenka „škola hrou", i když si ji děti vyložily trochu po svém. Po splnění úkolů - od nejjednodušších jako pro mateřskou školku až po úkoly hodné studentů vysoké školy - obdrželi všichni diplom J. A. Komenského.

Únor byl kratší o týden jarních prázdnin, ale hned po nich jsme pátrali na půdě po koutě s vyřazeným tělocvičným nářadím. Zopakovali jsme si zásady bezpečného chování v tělocvičně, trénovali jsme provádění první pomoci při možných úrazech. Nejlepší bylo, když jsme si každé nářadí a náčiní v tělocvičně důkladně otestovali! Na závěr proběhla volba MISS a MISTRA tělocvičny, kteří dokázali, že s pohybem jsou nejlepší kamarádi.

Hodně jsme se těšili na březen a na hledání truhly s rekvizitami na besídky. U nás na půdě je totiž rekvizit tolik, že by jedna truhla nestačila. Snesli jsme si krabice s převleky a nacvičovali scénky, pohádky a legrácky. Povídali jsme si o práci rekvizitářů v divadle či u filmu. A protože jsme se chystali na náš školní karneval, hodila se k tématu výroba masek na obličej, klaunů z PET lahví a jiných postav, které na karnevalech vídáme. Toto téma jsme zakončili diskotékou v maskách a převlecích.

Ivana Staňková

Sl-puda-2015-03Sl-puda-2015-04