Školní družina

Tajemství školní půdy prozkoumáno

Zdeněk Havlík, 11. 07. 2015, 11:04

Sl-SD-puda-2015-02Celoroční družinová hra, díky které jsme postupně odhalovali tajemství školní půdy, je u konce. V dubnu jsme pátrali po skříni se starými učebnicemi. Z hledání se vyvinulo zajímavé povídání o tom, jak se učilo dříve, na co vzpomínají maminky a tatínkové, na co prarodiče. Děti se dost divily, někdy i nechápaly! Potom jsme každý týden věnovali jednomu předmětu a počítali, násobili, řešili, doplňovali, kreslili, vymýšleli, tvořili, stavěli, hledali... Dost jsme se také věnovali tématu Duben – měsíc ochrany přírody a sami přiložili ruku k dílu při úklidu hřiště.

Na květen se těšili hlavně kluci, protože jsme měli objevovat vyřazené technické přístroje. Moc jsme jich už na půdě nenašli, ale ty objevené se dětem zdály „děsně divný". Zjišťovali jsme u babiček a dědečků, s jakými stroji a přístroji se pracovalo v dílně či kuchyni dříve, pak jsme probírali současné vybavení školy a domácností, nakonec jsme se dostali až k důležitým vynálezům a k přenosu informací. K tomu jsme kreslili, stavěli z Lega, učili se posílat vzkazy bubnováním či morseovkou a vytvářeli modely vynálezů pro budoucnost.

Červen byl plný toho nejlepšího, na co jsme se celý rok chystali a těšili – hledali jsme na půdě poklad Josefa Koněrzy (první řídící učitel na naší škole) a dostali vysvědčení od moudré sovy Kamily, která nám celý rok radila a pomáhala. Také jsme si udělali radost programem „Děti baví děti", kdy si děti pro sebe navzájem připravovaly zajímavou činnost či soutěž, diplomy, medaile, dobrůtky a tím se učily, že není jednoduché připravit, zabavit a spravedlivě ocenit malé i starší kamarády.

Velké tajemství, cože se vlastně na té školní půdě ukrývá, je poodhaleno. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a hlavně jsme se při tom dobře bavili. Pan řídící by z nás měl radost!

Ivana Staňková