Školní družina

Račte vstoupit!

Zdeněk Havlík, 26. 10. 2015, 14:37

Sl-hra-2015-16-01Po nabídce spolupráce jsme se společně s několika školami u nás a na Slovensku rádi připojili k novému eTwinningovému projektu RAČTE VSTOUPIT. Realizací aktivit s cirkusovou tématikou chce tento projekt vést žáky k zvyšování úrovně pohybové aktivity, k formování základní sebekázně a volních vlastností, k vytváření správných a trvalých pohybových návyků, k poznávání zákonitostí přírody, života zvířat na svobodě a v zajetí, hudebních nástrojů, výtvarného a literárního umění spojeného s cirkusovým prostředím.

Pomocí prostředků ICT budeme zachycovat a zpracovávat všechny aktivity spojené s jejich realizací. Vytvořením společných česko-slovenských sborníků shrneme realizované činnosti a budeme je porovnávat. Prostřednictvím cirkusu budeme nabízet žákům aktuální témata dnešní doby – např. migrace obyvatelstva, akceptování příslušníků jiných národů a respektování jiných kultur. Za pomoci tvůrčích aktivit umožníme žákům zorientovat se v nabídce mediálních produktů, získat a uplatnit základní poznatky o úloze a fungování médií ve společnosti a naučit se kritickému myšlení ve vztahu k médiím. Navázáním na aktivity klaunů ve zdravotnictví povedeme děti k empatii a schopnosti vcítit se do pozice člověka v nemoci.

Máme společné logo, celoroční plán a měsíční společné úkoly. Každá škola přináší vlastní nápady, které nabídne ostatním v prostředí Twinspace, kde si vzájemně předvádíme plnění úkolů. ZDE můžete i vy naše výstupy průběžně sledovat.

 Úkoly na září:

1) Vymyslete název svého cirkusu – jsme cirkus LVÍ SRDCE podle vítězného návrhu z mnoha nápadů dětí

2) Představte se spoluhráčům – nafotili jsme prezentaci a můžete ji vidět na ZDE

3) Vvymyslete jednu sloku ke společné hymně – i tento úkol jsme zvládli a můžete ho vidět na youtube (Slavkovice - hymna)

Sledování práce ostatních škol a družin nás inspiruje a učí stále novým věcem...

Ivana Staňková